Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Rådgiver/Seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

I avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner er det ledig 3 faste stillinger som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere med interesse for forebyggende sikkerhet og beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser. Du vil arbeide innenfor fagområdet industrisikkerhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Du skal;

 • utøve rådgivning innenfor industrisikkerhet, det vil si sikkerhetsgraderte anskaffelser i henhold til sikkerhetsloven og anskaffelser til skjermingsverdige verdier. Herunder håndtere henvendelser fra norske og utenlandske myndigheter
 • behandle søknader om leverandørklarering
 • håndtere henvendelser og bistå i rådgivning knyttet til bruk av økonomiske virkemidler som sikkerhetstruende aktivitet
 • være kontaktpunkt for leverandører, oppdragsgivere, utenlandske sikkerhetsmyndigheter og internasjonale organisasjoner
 • bidra til gode samarbeidsrelasjoner med leverandører, anskaffelsesmyndigheter og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til fagutvikling innenfor forebyggende sikkerhet
 • bistå i utførelsen av andre oppgaver som ligger i enheten

 

Kvalifikasjoner

Du må ha;

 • relevant høyere utdanning (erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet)
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsmessig bevissthet

Det er ønskelig at du har;

 • erfaring fra rådgivning og saksbehandling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • erfaring og kunnskap innen offentlig forvaltning og anvendelse av regelverk, styringsstrukturer i virksomheter og investeringsprosjekter (anskaffelser)
 • kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

 

Vi ser etter deg som er

 • strukturert og løsningsorientert
 • selvgående, tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • opptatt av kvalitet og rettidighet med evne til å prioritere under tidvis korte tidsfrister
 • god til å kommunisere, omgjengelig, fremmer gode relasjoner og lett å samarbeide med
 • resultatorientert med godt humør
 • opptatt av utvikling og kontinuerlig forbedring

Personlig egnethet for stillingen og avdelingens samlede sammensetting vektlegges.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres.

 

Vi kan tilby

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • kontorlokaler sentralt i Sandvika og fra 2023/24 i lokaler på Fornebu tilpasset NSMs virksomhet og samfunnsoppdrag

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364), med lønnsspenn fra lønnstrinn 60-78, kr. 553.500 - 790.100,- avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.