Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Rådgiver/Seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

I avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner er det 2-3 ledige faste stillinger som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere med interesse for forebyggende sikkerhet og beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser. Stillingen er for tiden plassert i enheten for fagutvikling. Enheten er en tverrfaglig utviklingsenhet, og har som oppgave å utvikle forebyggende sikkerhet på tvers av fagområdene, objektsikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, informasjonssikkerhet, industrisikkerhet og sikkerhetsstyring. Du vil derfor arbeide innenfor flere ulike fagfelt, og må kunne se helhet på tvers av disse.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Du skal;

 • håndtere henvendelser fra myndigheter/virksomheter i forbindelse med sikkerhetslovens virkeområde og bestemmelser
 • utøve rådgivning innenfor forebyggende sikkerhet i henhold til sikkerhetsloven
 • håndtere henvendelser og bistå i rådgivning knyttet til GNF (grunnleggende nasjonale funksjoner) prosessen
 • bidra til gode samarbeidsrelasjoner med myndigheter/virksomheter og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i videreutvikling av NSMs faggrunnlag innen forebyggende sikkerhetsarbeid og GNF prosessen
 • bistå i utførelsen av andre oppgaver som ligger i enheten.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha;

 • relevant høyere utdanning
 • god kunnskap om sikkerhetsloven
 • erfaring fra rådgivning innenfor sikkerhetslovens virkeområde
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsmessig bevissthet

Det er ønskelig at du har;

 • kompetanse innenfor sikkerhetsstyring
 • fysisk sikkerhet
 • verdivurderinger
 • risikostyring
 • objekt – og infrastruktursikkerhet
 • erfaring fra rådgiving
 • kjennskap til NSMs fagområder, herunder GNF-prosessen
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • må kunne formidle komplekse faglige problemstillinger på en enkel måte

 

Vi ser etter deg som er

 • løsningsorientert
 • strukturert og selvgående
 • fleksibel med god gjennomføringsevne
 • opptatt av kvalitet og rettidighet med evne til å prioritere under tidvis korte tidsfrister
 • god til å kommunisere, omgjengelig, fremmer gode relasjoner og lett å samarbeide med
 • resultatorientert med godt humør

Personlig egnethet for stillingen og avdelingens samlede sammensetting vektlegges.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres.

 

Vi kan tilby

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • kontorlokaler sentralt i Sandvika og fra 2023/24 i lokaler på Fornebu tilpasset NSMs virksomhet og samfunnsoppdrag

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364), med lønnsspenn fra lønnstrinn 60-78, kr. 553.500 - 790.100,- avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.