Ledig stilling

Luftfartstilsynet

Rådgiver/seniorrådgiver

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi leter etter deg som kan analysere flysikkerhetsinformasjon og bidra i Luftfartstilsynets risikostyring av flysikkerheten (Safety Risk Management, SRM). SRM handler om å identifisere forhold som truer flysikkerheten, fastsette hvem som skal gjøre hva for å håndtere disse forholdene, gjennomføre tiltak og verifisere at sikkerheten er ivaretatt. Arbeid med SRM innebærer samarbeid både internt og eksternt.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.
Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver:

 • Analysere flysikkerhetsdata 
 • Videreutvikle kunnskapsgrunnlag om status og trender innen flysikkerheten 
 • Delta i eller lede utredninger om flysikkerhet
 • Formidle analyser og resultater internt og eksternt
 • Være pådriver for og drifte Luftfartstilsynets risikostyring av flysikkerheten
 • Bidra i arbeidet med å utvikle, tilrettelegge og publisere flysikkerhetsinformasjon internt og eksternt, herunder bidra til intern opplæring
 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad. Gjerne mastergrad innen statistikk, alternativt informasjonsbehandling eller risiko-/sikkerhetsfag. Annen relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk

Ønskelig krav:

 • Kjennskap til eller erfaring fra luftfart
 • Erfaring fra et eller flere av fagområdene statistikk, sikkerhetsstyring eller risikofag
 • Ledet eller bidratt i utviklingsarbeid
 • Kjennskap til bruk av business intelligence-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du arbeider systematisk og jobber godt både i team og med selvstendige oppgaver
 • Du er initiativrik og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du har høy integritet og god forståelse av rollen som statsansatt
 • Du har evne til å lytte og til å formidle budskap på en enkel måte

Vi tilbyr:

Vi kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer.

Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver etter statens regulativ i lønnsspenn fra kr. 534 900 til kr. 636 700. For særskilt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn.

Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. 

Les dette før du søker:

Gode ordninger og fordeler i Luftfartstilsynet

Råd til deg som vil søke stilling i Luftfartstilsynet

 

Er du en ressurs vi ikke vet om?

Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som har ulik kompetanse, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulikt i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har. Vi inviterer minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene til intervju. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søkerlisten er offentlig

Det er viktig med åpenhet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. 

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.