Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver/seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert, fleksibel og utviklingsorientert rådgiver/seniorrådgiver med stor arbeidskapasitet. Som vår nye kollega vil du gå inn å styrke arbeidet rundt spesialundervisning og inntak til videregående opplæring. I tillegg vil du få et selvstendig ansvar for å følge opp friskolene vi samarbeider med.
 
Seksjonen er en del av Avdeling for utdanning og har arbeidsoppgaver knyttet til inntak til videregående opplæring, rådgiving, minoritetsspråklige søkere og elever, tilpasset opplæring/spesialundervisning, PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten (OT). Vi ønsker derfor en person som evner å ha et godt helhetlig blikk på videregående opplæring og kan delta aktivt i utviklingsarbeid på tvers av seksjonene innenfor Avdeling utdanning og kompetanse, og opp mot de videregående skolene i Trøndelag.

Arbeidsoppgaver:

Spesialundervisning og inntak
- Sikre elevenes rettigheter gitt i lov og forskrift både på individnivå og systemnivå
- Informasjonsarbeid og veiledning i forbindelse med søknad til videregående opplæring
- Behandling av søknader til fortrinn og individuell vurdering
- Saksbehandling, registrering i fagsystem og klagebehandling
- Ressursfordeling spesialundervisning
- Samarbeid med videregående skoler og PP-tjenesten

Et særlig ansvar for å følge opp friskolene vi samarbeider med
- Samarbeid om rutiner og avtaler
- Vedtak om spesialundervisning og utvidet opplæringstid
- Holde oversikt på økonomi knyttet til spesialundervisning

 

Kvalifikasjoner:

Utdanning på høgskole/universitetsnivå fortrinnsvis masternivå
Spesialpedagogisk kompetanse
Erfaring med bruk av fagsystemer
Ønskes erfaring fra arbeid med økonomiprosesser
Det er ønskelig med kunnskap og erfaring fra videregående opplæring
Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser

Personlige egenskaper:

Strukturert og systematisk
Evner å jobbe selvstendighet, men også i samarbeid med andre
Stor arbeidskapasitet
Gode kommunikative evner, skriftlig og muntlig.
Utviklingsorientert

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver innenfor spennende og utfordrende fagfelt
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale
Mobiltelefon etter fylkeskommunens reglement

Bedriftshelsetjeneste

 

Stillingen har arbeidssted Trondheim