Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

rådgiver/seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

NSM har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for arkiv i NSM. Seksjonen har som hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser.

Arbeidsoppgaver:

 • Opplæringsaktiviteter innen sak/arkivsystem
 • Utvikling av styringsdokumenter
 • Administratoroppgaver for sak/arkivsystem
 • Brukerstøtte og veiledning til saksbehandlere i bruk av vårt sak/arkivsystem
 • Innsynshenvendelser
 • Kontrolloppgaver
 • Andre utviklingsoppgaver tilknyttet sak/arkivsystem

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning 3-5 år med bibliotek eller arkivfag i fagkretsen
 • I spesielle tilfeller kan lengre relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra offentlig arkiv, 3-5 år
 • Erfaring som administrator og med opplæring/veiledning, 3-5 år
 • Høy IKT-kompetanse, utviklingskompetanse og god systemforståelse
 • Solid kunnskap og erfaring fra elektronisk arkiv og innsikt i gjeldende regelverk for arkivområdet i offentlig sektor
 • Erfaring med gradert informasjon/dokumenter er ønskelig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert, nøyaktighet, høy arbeidskapasitet og stressmestring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå, og man kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364). Stillingen lønnes i lønnsspenn rådgiver kr 499 500 – 677 600 (lønnstrinn 55-72) og seniorrådgiver lønnes i lønnsspenn kr 543 500 – 825 900 (lønnstrinn 60-80) avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.