Rådgiver-/ seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er inne i en meget spennende utvikling, med økning i bevilgninger og rammer. Vi søker derfor etter en ny medarbeider til koordinering, administrering og gjennomføring av innkjøp og anskaffelser.

Vi ser etter en dyktig og engasjert medarbeider som vil være med og jobbe for nasjonens sikkerhet. Du skal bidra til å planlegge, støtte og gjennomføre anskaffelser på vegne av hele NSM. I tillegg ønsker vi at din kompetanse vil hjelpe oss med å utvikle seksjonen, det gode arbeidsmiljøet og den sterke fagkulturen vi er stolte av i NSM. Stillingen vil ligge under økonomiseksjonen, som har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, refusjoner og anskaffelser. Stillingen rapporterer til økonomisjef i NSM.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte fagavdelingene med rådgivningstjenester og undervisning innen anskaffelsesområdet
 • Gjennomføre graderte og ugraderte anskaffelsesprosesser
 • Gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt utarbeide og kvalitetssikre kontrakter
 • Kontrollere og følge opp etterlevelse av anskaffelsesregelverket
 • Etablere og vedlikeholde strategier, rutiner og prosesser innen anskaffelsesområdet.
 • Løpende kontakt med leverandører, FMA, FLO og andre relevante samarbeidspartnere
 • Ved behov gjennomføre innkjøp og anskaffelser på vegne av andre seksjoner/avdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor relevant fagområde og minst tre år relevant erfaring. Lang erfaring kan i spesielle tilfeller erstatte kravet til formell utdanning
 • God kjennskap til «lov om offentlig anskaffelser» med forskrifter
 • Ønskelig med praktisk erfaring fra publisering og gjennomføring av anbudskonkurranser i offentlig sektor
 • Kunnskap om graderte anskaffelser vil telle positivt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på det nivå som er nødvendig for stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en medarbeider som er initiativrik, løsningsorientert og strukturert. Stillingen medfører direkte kontakt med medarbeidere og ledere i NSM, samt med leverandør og andre eksterne samarbeidspartnere. Det er derfor viktig med gode samarbeidsevner, høy serviceinnstilling og samtidig stor grad av selvstendighet. Ved behov vil medarbeider selv være ansvarlig for hele anskaffelsesprosesser fra A til Å og medarbeideren bør derfor være en «do`er» med høy grad av gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for kurs, seminar og videreutdanning
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med gratis tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i grønne omgivelser med parkering

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) / seniorrådgiver (SKO 1364) med lønnsspenn 490 600 kr – 817 000 kr. Plassering er avhengig av utdannelse og relevant erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnende oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.ert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 
Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil