Detaljer


Rådgiver/seniorrådgiver

NSM søker 4 nye medarbeidere til enheten for fagutvikling. (3 faste og 1 midlertidig i 2 år).  Enheten er plassert i NSMs avdeling for «Beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner» og er avdelingens verktøy for å skape et helhetlig faggrunnlag innen sikkerhetsarbeid.

Enhetens oppgaver er å:

- Utvikle veiledere og håndbøker innen sikkerhetslovens virkeområde
- Utvikle kurs og fagmateriale ment å bedre sikkerhetsarbeidet i Norge
- Gi råd og veiledning innen sikkerhetslovens virkeområde
- Støtte departementer og prioriterte virksomheter i sitt sikkerhetsarbeid.

Vi leter etter deg med erfaring fra arbeid med sikkerhet, og som ønsker å være med på å videreutvikle faget på en helhetlig måte. Du har bred erfaring med sikkerhetsarbeid og forstår hvordan fagene sikkerhetsstyring, fysisk-/ objektsikkerhet, personellsikkerhet, informasjonssikkerhet og industrisikkerhet sammen kan brukes for å oppnå ønsket effekt.

Du er nysgjerrig og fremoverlent. Du jobber godt i team og ønsker å spille dine medarbeidere gode. Du tenker helhetlig og tilegner deg kunnskap raskt, samtidig som at du jobber målrettet mot felles mål. Som medarbeider i enheten for fagutvikling må du kunne formidle deg presist og profesjonelt, samt opptre på en trygg måte i møte med eksterne samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale.

Videre er det ønskelig at du har erfaring fra industrisikkerhet og forstår oppbygning av eierskap i nasjonale og internasjonale virksomheter. Det er også ønskelig med kompetanse knyttet til anskaffelser og sårbarheter knyttet til dette.

Hovedoppgaver:

 • Utvikle NSMs faggrunnlag innen forebyggende sikkerhetsarbeid, på en måte som gjør dette anvendelig i forbindelse med utpekning og beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner
 • Utarbeide håndbøker, veiledninger og annet relevant fagmateriale innenfor sikkerhetslovens virkeområde
 • Gi veiledning og bistand til risikovurderinger og tiltaksvurderinger i den enkelte virksomhet med vekt på sikkerhetsstyring, industrisikkerhet og anskaffelser.
 • Utvikle og holde kurs innen forebyggende sikkerhet
 • Utøvelse av myndighet og koordinering innen objektsikkerhet der NSM er gitt slikt ansvar overfor andre etater
 • Samarbeide med objekteiere, Forsvaret, Politiet, sektormyndigheter og andre relevante aktører, både nasjonale og internasjonale, innen forebyggende sikkerhetstjeneste

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning (3- 5 år) Eks: Økonomi, Juss, Forebyggende sikkerhet, samfunnssikkerhet, Risiko e.l. Lang og relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Sikkerhet e.l. som del av utdanningen eller arbeidserfaringen
 • Evne til helhetsforståelse av regelverket innenfor fagområdet forebyggende sikkerhet
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med forebyggende sikkerhetsarbeid innenfor sikkerhetslovens rammer
 • Kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring fra arbeid i departement og/eller direktorat
 • Kunnskap om industrisikkerhet og eierskap i virksomheter
 • Erfaring med anskaffelser i virksomheter

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må:

 • Være løsningsorientert og arbeide godt i team
 • Overholde frister og være kvalitetsbevisst
 • Kunne formidle komplekse faglige problemstillinger på en enkel måte
 • Være analytisk og har evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger
 • Ta initiativ innenfor gitte rammer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser rett ved Sandvika jernbanestasjon

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.


Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønnsspenn fra 55-72 (490 600-670 100) for rådgiver og lønnsspenn 60-80 (535 200-817 000) for seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.