Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver/Seniorrådgiver

Seksjon for cyberanalyse ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) søker to senior CTI-analytikere og en junior CTI-analytiker.

Som analytiker hos oss vil du være en sentral del av et team, hvor ditt ansvar vil være å bistå med sammenstilling og analyse av informasjon som NCSC har fra ulike kilder. Du vil også bidra til å skape oversikt over omgivelser preget av usikkerhet. Seksjon for cyberanalyse i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) leverer kunnskap og innsikt til Norges nasjonale responsfunksjon i cyberrommet. NCSCs fagområde for flerkildeanalyse er et operativt miljø. Vi løser komplekse teknologirelaterte saker som har høy usikkerhet

NCSC koordinerer og håndterer alvorlige digitale trusler mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur i Norge. Senteret har som hovedoppgave å identifisere, analysere og bistå i håndteringen av hendelser i cyberrommet som rammer Norge. NCSC er dermed en av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som ønsker en utfordrende teknisk karriere innen cybersikkerhet 

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse inn i den operative hendelseshåndteringen i NCSC. I tillegg jobber seksjonen med å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, operasonssett og situasjonsbilde slik at NCSC kan gi tidsriktige råd og veiledning av høy kvalitet til offentlige og private samarbeidspartnere. Seksjon for cyberanalyse skal nå styrke og videreutvikle alle sine tre fagområder; skadevareanalyse, forensicsanalyse og flerkildeanalyse.

Personlig egnethet og erfaring innen analysearbeid som inkluderer flere komplekse kilder vil bli vektlagt.

De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på høyt nivå.

Arbeidsoppgaver:

 • Bearbeide, systematisere, analysere og vurdere informasjon fra flere kilder
 • Utarbeide analyseprodukter for beslutningsstøtte med objektivitet og etterprøvbarhet
 • Bidra til videreutvikling av flerkildefaget i seksjonen og NCSC
 • Delta i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring, samt bidra til teknologiutvikling innen fagområdet
 • Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå i relevant fagkrets. Annen erfaring kan etter nærmere vurdering kompensere for manglende formell kompetanse
 • Relevant erfaring med etterretningsanalyse og etterretningsprosesser
 • Relevant erfaring med tekniske fagfelt som nettverksanalyse, skadevareanalyse og digital etterforskning. Tilsvarende kompetanse fra etterforskningsarbeid vil bli vurdert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God kunnskap om strukturerte analyseteknikker
 • Erfaring fra taktisk eller strategisk analyse
 • Kunnskap om operasjonell sikkerhet på internett
 • Kjennskap til digital etterforskning
 • Erfaring fra digital hendelseshåndtering i større virksomheter

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • God gjennomføringsevne
 • Interesse for både tekniske fagfelt og flerkildeanalyse

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et operativt miljø
 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • En arbeidsplass der du er kontinuerlig involvert i operative saker av betydning for nasjonale interesser
 • Topp moderne lokaler på Havnelageret i Oslo sentrum, med kort vei fra Oslo sentralstasjon
 • Kurs og videreutdanning: Kompetanse er seksjonens kjernevirksomhet
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode arbeidsbetingelser som fleksitid og trening i arbeidstiden

Stillingene er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO1434/1364) med årslønn innenfor spennet kr 540 000 til 680 000 eller overingeniør/senioringeniør (SKO1087/1181) med årslønn innenfor spennet kr 640 200 – 817 000. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.