Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver/seniorrådgiver

 

NSM har et spennende vikariat ledig som sikkerhetsrådgiver fysisk og administrativ sikkerhet, vikariatet har en varighet på 12 måneder. Her vil du få muligheten til å vise hva du kan, samtidig som du får muligheten til å lære mye i Norges største og beste fagmiljø innen forebyggende sikkerhet.   Stilingen er organisatorisk plassert i seksjon for Sikkerhet, eiendom og drift som inngår i Avdeling for Kommunikasjon og administrasjon. Sikkerhetsrådgiveren vil være en del av vår interne sikkerhetsorganisasjon. En sentral oppgave vil være å forestå vurderinger og tiltak innen fysisk og administrativ sikkerhet.

Arbeidsoppgaver på overordnet nivå:

 • Forestå vurderinger og tiltak innen fysisk og administrativ sikkerhet
 • Bidra innen sitt ansvarsområdet i styringssystemet for sikkerhet
 • Faglig rådgivning og koordinering
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og vurderinger
 • Bidra til å utvikle og forbedre prosesser og rutiner
 • Andre pålagte oppgaver innen avdelingens ansvarsområde

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, fortrinnsvis innen relevant fagområde. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring og kunnskap innen fysisk og administrativ sikkerhet
 • Erfaring og kunnskap med praktisk anvendelse av sikkerhetsloven
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring og kunnskap om styringssystemer og rammeverk, som f. eks. ISO/IEC 2700x-serien og NS 583x-serien

Det kreves norsk statsborgerskap og sikkerhetsklarering på høyeste nivå med nødvendig autorisasjon for denne stillingen.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og etisk standard
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • God vurderingsevne

Vi kan tilby:

 • Norges beste kompetansemiljø innen forebyggende sikkerhet
 • Allsidige, spennende, krevende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) / seniorrådgiver (SKO 1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn.

Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM bruker elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken.

Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.