• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4775034
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Rådgiver - Seksjon for velferd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering (BKSI) har ansvar for tjenestetilbud innen kultur, frivillighet, inkludering, sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, tjenester til barn og familie, bolig og områdesatsing. Byrådsavdelingen er sekretariat for byråd for kultur, sosial og inkludering. Avdelingen følger opp 8 underliggende etater og ledes av to kommunaldirektører.

Seksjon for velferd har per i dag 19 ansatte. Seksjonen har ansvar for fagrådgivning, strategi og utviklingsarbeid innen sosialtjenesten, rus- og psykiske helsetjenester, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, psykiske helsetjenester for barn og unge og familieveiledning. Totalt forvalter byrådsavdelingen et budsjett på ca. 4,0 milliarder kroner og har over 3.500 årsverk i tilknyttede resultatenheter. 

Vår dyktige rådgiver har gått av med pensjon, og Seksjon for velferd har dermed ledig fast 100 % stilling som rådgiver på barnevernsfeltet. Rådgiver vil få ansvar for å følge opp, og drive seksjonens arbeid innen ansvarsområdet. Rådgiver skal være pådriver for at barneverntjenesten har en god faglig kvalitet og struktur, samt bidra til god oversikt over aktiviteter, lovkrav og samarbeidsbehov. Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver i tråd med byrådsavdelingens behov.  Vi søker en dyktig fagperson som har kompetanse, interesse for og erfaring om arbeid fra barnevernsfeltet. Personen som tilsettes vil bli en viktig ressurs i vårt utviklingsarbeid ved Seksjon for velferd. Den som skal inneha stillingen må like å arbeide selvstendig og i team med ansatte med ulik fagkompetanse.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, etter avtale. Seksjon for velferd har aktivitetsbaserte lokaler i Bergen rådhus.

Arbeidsoppgaver:

Være med å forberede skriftlige utredninger, bestillinger og politiske saker
Produsere styrende dokumenter og verktøy i kommunens kvalitetssystem 
Ansvar for planarbeid og oppfølging av planer 
Rådgivning, veiledning og samarbeid med ledere og andre samarbeidspartnere
Strategi og utviklingsarbeid 
Bidra i øvrige oppgaver ved seksjonen etter behov 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på minimum bachelornivå fortrinnsvis innen barnevern, men søkere med annen relevant utdanningsbakgrunn innen helse- og sosialfaglig retning som sosialt arbeid, psykisk helse el. vil kunne bli vurdert
Krav om relevant videreutdanning for området barnevern, evt innen rus, psykisk helsearbeid, veiledning, ledelse og boligsosialt arbeid
Kompetanse og erfaring fra arbeid med barnevern eller psykisk helse
God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
God strategisk innsikt
Kompetanse og erfaring fra saksbehandling og skriftlige utredninger, fortrinnsvis fra offentlig sektor
Gode formuleringsevner i norsk skriftlig og muntlig
Gode kunnskaper i digitale verktøy

Personlige egenskaper:

Du har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å skape tillit
Du er fleksibel og kan håndtere utfordrende, og ulike arbeidsoppgaver
Du er initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne
Du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt, herunder evne til opplæring og veiledning, og til å lede arbeidsprosesser og team.

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag
Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
Avtale om fleksitidsordning
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn fastsettes ihht avtale og Bergen kommunes lønnsregulativ  

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4775034
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune