• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4675659
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Rådgiver - Seksjon for velferd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) har ansvar for tjenestetilbud innen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, bolig, tjenester til barn og familie, tjenester til utviklingshemmede, konsernovergripende HR-funksjoner og områdesatsing. Byrådsavdelingen er sekretariat for byråd for arbeid, sosial og bolig. Avdelingen følger opp 5 underliggende etater og ledes av kommunaldirektør.

Seksjon for velferd har per i dag 19 ansatte. Seksjonen har ansvar for fagrådgivning, strategi og utviklingsarbeid innen sosialtjenesten, rus- og psykiske helsetjenester, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, psykiske helsetjenester for barn og unge og familieveiledning. Byrådsavdelingens satsingsområde for innovasjon; IDÈ-programmet, er også tilknyttet denne seksjonen. Totalt forvalter byrådsavdelingen et budsjett på ca. 4,0 milliarder kroner og har over 3.500 årsverk i tilknyttede resultatenheter. 

Seksjon for velferd har har ledig 100% stilling som rådgiver innenfor psykisk helse og vil ha ansvar for å følge opp og drive seksjonens arbeid innen ansvarsområde.  Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver i tråd med byrådsavdelingens behov. Vi søker en dyktig person som har kompetanse, interesse for og
erfaring om arbeid innen psykisk helse. Personen som tilsettes vil bli en viktig ressurs i vårt utviklingsarbeid ved Seksjon for velferd. Den som skal inneha stillingen må like å arbeide selvstendig og i team med ansatte med ulik fagkompetanse.

Seksjon for velferd flytter inn i aktivitetsbaserte lokaler i nyrehabiliterte Bergen rådhus 1.juli 2022. Tiltredelse er snarlig og etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Være med å forberede skriftlige utredninger, politiske saker og bestillinger
Produsere styrende dokumenter og verktøy i kommunens kvalitetssystem 
Kvalitets- og forbedringsarbeid
Rådgivning, veiledning og samarbeid med ledere og andre samarbeidspartnere
Strategi og utviklingsarbeid 
Bidra i øvrige oppgaver ved seksjonen etter behov 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen helse- og sosialfaglig retning som sosialt arbeid, psykisk helse, barnevern el.
Krav om relevant videreutdanning for området gjerne innen rus, psykisk helsearbeid, veiledning, ledelse og boligsosialt arbeid
Kompetanse og erfaring fra arbeid med psykisk helse, somatiske og rusrelaterte helseplager
God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
God strategisk innsikt
Kompetanse og erfaring fra saksbehandling og skriftlige utredninger, fortrinnsvis fra offentlig sektor
Gode formuleringsevner i norsk skriftlig og muntlig
Gode kunnskaper i digitale verktøy

Personlige egenskaper:

Du har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å skape tillit
Du er fleksibel og kan håndtere utfordrende, og ulike arbeidsoppgaver
Du er initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne
Du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag
Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
Avtale om fleksitidsordning
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn fastsettes ihht kompetanse, avtale og Bergen kommunes lønnsregulativ  

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4675659
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune