Ledig stilling

Elverum kommune

Rådgiver - regnskap

Offentlig forvaltning

Har du solid regnskapskompetanse? Er du utviklingsorientert som oppnår resultater sammen med dine kollegaer? Har du god systemforståelse når det gjelder økonomisystemer og IKT-verktøy? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Økonomistaben er organisert med tre enheter; Budsjett og rapportering, Regnskap og innfordring, og Lønn.
 
Enhet for Regnskap og innfordring består av leder og ti medarbeidere. Arbeidsoppgavene som rådgiver vil være varierende og interessante. Som rådgiver vil du være en aktiv pådriver i det kontinuerlige arbeidet med videreutvikling av prosedyrer, rutiner og internkontroll. I dette arbeidet er det viktig å se mulighetene som ligger i tekniske løsninger som kan bidra til å sikre rasjonell og effektiv ressursbruk og samtidig sikre at oppgaver blir utført til en tilfredsstillende kvalitet. Stillingen må også påregne å bidra med arbeidsoppgaver innenfor den daglige driften. Rådgiver skal bistå enhetsleder for regnskap på et overordnet nivå, og daglige driftsoppgaver.  

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner som kreves:

 • Relevant utdanning og erfaring innen regnskap
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • God forståelse for økonomisystemer
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av prosedyrer og rutiner
 • Gode analytiske ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Ser muligheter i bruken av nye tekniske løsninger for økonomioppfølging
 • God kompetanse i Excel

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaringer innen offentlig forvaltning og kommuneøkonomi
 • Kjennskap til Unit4 ERP og Visma GAT 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper/skikkethet som vil bli vektlagt:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt
 • Evne til å se helheter og sammenhenger
 • Evne til både å arbeide selvstendig og som del av et team
 • Engasjert og tar ansvar når det trengs
 • Evne til å håndtere hektiske arbeidsperioder
 • Liker å jobbe med, og serve ulike profesjoner
 • Evne og vilje til utvikling, omstilling og bruk av digitale løsninger
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling med stor grad av selvstendighet og mulighet for å tilrettelegge egen arbeidshverdag.
 • Dyktige kollegaer og stort fagmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov - og avtaleverk
 • Offentlig pensjonsordning