Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver Regionalt simuleringssenter Helse Sør Øst (HSØ) 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

I Simuleringssenteret trener ansatte i OUS daglig på å mestre komplekse pasientsituasjoner uten risiko for pasienten. Treningen tilpasses sykehusets løpende behov for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Treningsformen er tverrfaglig med fokus på samhandling i team og medisinsk behandling, samt en del ferdighetstrening, da som en del av teamtreningen. Den overordnede målsetting er å gi og sikre økt kompetanse til pasientens beste.  

Det regionale simuleringssenteret i HSØ (RegSim HSØ) skal ha det overordnede ansvaret for den regionale satsningen innen medisinsk simulering. Hovedoppgavene for RegSim HSØ er knyttet til medisinsk simulering og ferdighetstrening, samarbeid og nettverk, fagutvikling/innovasjon/ forskning og ledelse og koordinering.

Vi har ledig 50 % engasjement som rådgiver (sykepleie) i RegSim. Stilingen kan fint kombineres med 100 % stilling i klinikk. Gjerne oppstart så snart som mulig.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Iverksette tiltak som på sikt vil bidra til økt bruk av medisinsk simulering i helseforetakene
 • Lede og arrangere simulering, veiledning og undervisning
 • delta i diverse nettverk for simulering

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk erfaring som spesialsykepleier/ sykepleier
 • Gjerne erfaring med veiledning
 • Erfaring med medisinsk simulering som metode er en fordel
 • Gjerne masterkompetanse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er tilpasningsdyktig og bygger lagånd 
 • trives med å holde presentasjoner og snakke i forsamlinger
 • ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid