Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3272558
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rådgiver - psykologspesialist - Etat for barn og familie

Etat for barn og familie har en tverrfaglig sammensatt stab. Etat for barn og familie har nå ledig fast 100% psykologstilling i Etatsdirektørens stab, for snarlig tiltredelse.

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter. Etaten legger til grunn planen Bergens barn – byens fremtid, vedtatt i bystyret i desember 2016, for sitt utviklingsarbeid.
Etat for barn og familie øker satsingen på innovasjon for å utvikle gode ideer og prosjekter som, bidrar til å nå de strategiske målene for etaten. Utviklingsarbeidet skal involvere både brukere og ansatte og baserer på kunnskapsbasert praksis. Etat for barn og familier har en stor prosjektportefølje og vi skal utvikle og innføre nye og bedre tjenester og forbedre arbeidsprosesser i tjenestene slik at det blir nyttig for de som trenger det.  
Vi ønsker søkere med interesse for systemarbeid og tjenesteutvikling i en tverrfaglig stab og i et mangfoldig tjeneste- og fagmiljø. Viktige arbeidsområder vil bl.a. være: Faglig rådgivning innen etatens tjenesteområder, særlig knyttet til psykososial utvikling, psykisk helse og psykisk helsearbeid for barn og unge og deres familier  

Arbeidsoppgaver
 • Råd og veiledning mot de operative tjenestene spesielt rettet mot  Barne og familieenhetene (helsestasjon, skolehelsetjeneste, Barne og familiehjelpen etc)
 • Systemarbeid og ulike typer utviklingsarbeid som arbeid med kvalitet, styring, internkontroll og risikoanalyse
 • Tjenesteutvikling i tråd med etatens satsing på psykisk helse lavterskeltilbud med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, inkludert tema som kunnskapsbasert praksis, implementering, brukermedvirkning og dokumentasjonssystemer.  
 • Faglig innspill til bl.a. høringsuttalelser og politiske spørsmål, oppfølging av etatens psykologgruppe, sammen med etatsdirektør, staben og Avdeling for kunnskapsutvikling
Kvalifikasjoner
 • Psykolog med relevant spesialitet 
 • Autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver i offentlig virksomhet
Personlige egenskaper
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig trygghet og evne til å bidra inn i et godt tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gjennomføringsevne
 • Engasjement og fleksibilitet
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Faglige utfordringer og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn og betingelser etter avtale
 • Mulighet til å påvirke innholdet i stillingen
 • Deltakelse i etatens psykolognettverk
 • Gode forsikrings-, flytte- og pensjonsordninger
 • Tiltredelse: Snarest