Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Rådgiver/prosjektleder - klima og miljø

Stavanger kommune har høye målsettinger på klima- og miljøområdet, og det er behov for å styrke avdelingen med en rådgiver/prosjektleder. Stillingen er i Klima- og miljøavdelingen som ledes av miljøvernsjefen, som rapporterer til direktør for bymiljø og utbygging.

Klima- og miljøavdelingen er kommunens rådgiver og pådriver i klima- og miljøspørsmål, og arbeider for at klima- og miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen. Avdelingen leder arbeidet med utarbeidelsen og oppdatering av kommunens klima- og miljøplan som er det overordnede dokumentet for kommunens klima- og miljøarbeid, og sørger blant annet for utarbeidelse av kommunens klimabudsjett. En rekke støtteordninger finansiert av klima- og miljøfondet, administreres av avdelingen. Avdelingen er også myndighet i forurensningssaker. Klima- og miljøavdelingen leder også Klimanettverk Jæren.

Arbeidsoppgaver:

Stillingenes hovedfunksjon er å bidra til oppfyllelse av kommunens vedtatte klima- og miljømål, gjennom målrettet, strukturert og tverrfaglig arbeid.

Oppgavene som skal utføres, er knyttet til

 • utarbeidelse av kommunens klimabudsjett og oppfølging av dette,
 • prosjektledelse for kommunens arbeid med gjennomføring av klima- og miljøplanen,
 • energi-, miljø- og klimarådgivning internt og eksternt, bl.a. knyttet til fornybar energi og økt ombruk av kommunens materiell,
 • forvaltning av klima- og miljøfondet og arbeid knyttet til eventuelle nye tilskuddsordninger.
 • Andre oppgaver kan også bli aktuelle.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå (sivilingeniør, Master of Science) innen relevante fagområder som energi, miljø, klima, naturfag eller tilsvarende.
 • Erfaring fra arbeid med klima og miljø er ønskelig.
 • Erfaring innen prosjektstyring og gjennomføring er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ og arbeider godt selvstendig samt i team
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er målrettet, strukturert, leveringsdyktig og endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke kommunens arbeid på klima- og miljøområdet
 • Faglige utfordringer og faglig utvikling i spennende tverrfaglig miljø
 • Trivelige og engasjerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger, bl.a. KLP pensjonsordning, forsikringsordninger, hjem-jobb-hjem og fleksibel arbeidstid 
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum, innendørs sykkelparkering og garderober, kantine, treningstilbud og kunstforeninger
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 853000

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må det begrunnes i søknadskjema.