Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver prosess og RPA-forvaltning

Offentlig forvaltning

Virksomhetsområdet Administrative Fellestjenester forvalter lønn-, økonomi- og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse Sør-Øst. Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av rådgivning og løsninger som bidrar til å effektivisere sykehusene. Sykehuspartner behandler årlig 45 milliarder kroner i lønn gjennom 95 000 lønn- og trekkoppgaver. Avdeling Regionale HR-tjenester har ansvar for drift og forvaltning innenfor Ressursstyringstjenesten og Lønn- og Personaltjenesten.

Sykehuspartner og virksomhetsområde Administrative fellestjenester skal gjennom en digital transformasjon de neste årene. Dette arbeidet vil kreve at vi jobber på nye måter, utnytter teknologi bedre og øker utviklingstakten. 

Til å bidra i dette arbeidet trenger vi en nøkkelperson innen prosesskartlegging og RPA (Robotic Process Automation)-teknologi. Er du den som kan bidra til at vi standardiserer og optimaliserer våre prosesser best mulig, utnytter eksisterende RPA-teknologien fullt ut og jakter nye områder som kan automatiseres? Denne nyopprettete stillingen skal jobbe på oppdrag fra og i tett samarbeid med ledergruppen i vår avdeling. Vi er interessert i deg som vil være med på å utvikle stillingens innhold og arbeidsform.  

Kvalifikasjoner:

  • Høyere relevant utdanning (Relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning) 
  • Du må ha evne til å omsette diskusjoner og muntlige beskrivelser, til strukturerte og forståelige prosesser og dokumentasjon 
  • Du må være løsningsorientert og analytisk, effektiv og strukturert 
  • Du må ha gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter  
  • Du bør ha erfaring med prosessledelse, og å lede arbeidsgrupper/prosjekter  
  • Erfaring med RPA-teknologi og/eller prosesskartleggingsverktøy er en fordel 

Karakterer og vitnemål fra Vitnemålsportalen legges ved.

Personlige egenskaper:

Denne stillingen passer for deg som er nysgjerrig. Du stiller spørsmål til etablert praksis og kommer med forslag til forbedringer. Selv om stillingen inngår i en enhet og et team, må du være selvgående, med evne til å prioritere egen tid. Vi forventer at du er proaktiv, og ser etter muligheter for å tilføre verdi utenfor oppgavene som er skissert. Din evne til å bygge nettverk vil være viktig og som person bør du trives med å etablere nye kontakter, og være uredd for å navigere i vår organisasjon. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

Hos oss blir du en del av et stort fagmiljø med dyktige og motiverte kollegaer, i en kultur der vi deler, lærer bort og heier på hverandre. Du vil få faglig utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar. 

Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale, og gode forsikrings- og pensjonsvilkår.   

Vi har arbeidssted Drammen med lokaler sentralt beliggende i sentrum, med kort vei til offentlig kommunikasjon. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at intervjuer i forbindelse med stillingen, er planlagt fra midten av august.