Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/Project manager

Offentlig forvaltning

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning er en ung, nyskapende og dynamisk gruppe som organiserer store kliniske og epidemiologiske forskningsprosjekter innenfor fordøyelsessykdommer, kreftforebygging og klinisk epidemiologi. Gruppen har utstrakt samarbeid med ledende forskingsmiljøer i Europa og USA.

For mer informasjon om gruppen, se: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/klinisk-effektforskning/ 

Nå søker vi deg som er interessert i å jobbe med kliniske studier, med mål om å forbedre helsetjenesten for pasienter og samfunnet for øvrig. Våre kliniske studier pågår i flere europeiske land, og en viktig del av ditt arbeid vil være reiser til studiesentre for implementering av ACCEPT-studien. Reisevirksomhet må derfor påregnes (ca. 2 reiser/måned, á 2-3 dagers lengde).

Stillingen som Project manager er et 100 % engasjement fra 8.8.22 med varighet til 09.06.24, med god mulighet for forlengelse. Du blir del av et spennende, internasjonalt forskningsmiljø, der du samarbeider med medisinske og IT-tekniske miljøer i Norge og i andre land.

Du trives med både de store linjene og de små detaljene. Du har kunnskap og erfaring med implementering av kliniske studier og opplæring i bruk av utstyr, og synes det er gøy å samarbeide med forskningssykepleiere og forskere. Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Du liker å løse problemer, inspireres av utfordringer og liker å lære nye måter å gjøre ting på.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Implementere studieverktøy på de ulike studiesentrene i Europa
 • Bistå ved innsamling, monitorering og håndtering av studiedata
 • Veilede og undervise brukere knyttet til datainnsamling
 • Organisere og foreta kvalitetskontroller av studiedata
 • Produsere veiledninger og undervisningsmateriell
 • Koordinere møter knyttet til datahåndtering
 • Besøke europeiske sentre for veiledning og monitorering
 • Hovedansvar for oppdatering av prosjektets internettside
 • Rapportering til giver
 • Hovedansvar for gruppens intra- og internettsider (oppdatering, publisering m.m)
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier (BSc)
 • Mastergrad innen helsefag
 • Erfaring med forskerstøtte og koordinering av internasjonale multisenterstudier
 • Erfaring med opplæring i studieprosedyrer og/eller teknisk utstyr til klinikere
 • Kjennskap til lover og regler innen medisinsk forskning. ICH-GCP tilbys i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • Gode IT-kunnskaper, og evne til å lære datasystemer utover de merkantile 
 • Analytiske ferdigheter
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med tekst- og bildeproduksjon til nettsider, postere og presentasjoner
 • Erfaring fra produksjon av nettsider er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra produksjon og oversettelse av medisinske tekster (engelsk/norsk)

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon   
 • Selvstendig og selvgående, men trives også godt som en del av et team
 • Leverer til avtalte frister
 • Jobber strukturert, nøyaktig, effektivt og løsningsorientert
 • Motivert for å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter på egen hånd

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag