Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  15.02.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Rådgiver
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1208477
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Bernt Eirik Sandtrøen
tlf: 469 53 365 Else Pettersen Elvestad
tlf: 77 58 82 14

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver PPT, id 403

 

Fast 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Nord-Troms er ledig for snarlig tiltredelse.

 

PPT for Nord-Troms eies og drives av Kåfjord og Nordreisa kommune. Tjenesten er lokalisert til kommunesenteret/regionsenteret Storslett i Nordreisa kommune.

 

PPT sitt mandat er forankret i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

Tjenesten skal bistå skoler/barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa/barnehagetilbudet bedre til rette for elever/barn med særlige behov.

Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

 

Stillingen innebærer blant annet rådgivning og veiledning til skoler, barnehager og foreldre, samt tverrfaglig samarbeid med ulike instanser, system- og sakkyndighetsarbeid.

 

Krav til den som skal inneha stilling som pedagogisk psykologisk rådgivning er:

 • master/hovedfag/embetseksamen i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende

 • fordel med test- og utredningskompetanse, generelt og i forhold til elever med flerspråklig bakgrunn

 • kunnskap om spesialundervisning og ordinært tilpasset opplæring

 • søkere med annen relevant utdanning/kompetanse innenfor det spesialpedagogiske feltet kan komme i betraktning

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne, beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Vi søker deg som har

 • erfaring fra arbeid i skole vil bli vektlagt

 • erfaring fra PPT vil være en fordel

 • gode evner til samarbeid, men også til selvstendig arbeid

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • medlemskap i god forsikrings- og pensjonsordning

 • lønn i henhold til tariffavtale

 • flyttegodtgjøring i henhold til reglement

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Den som tilsettes må ha sertifikat klasse B, da stillingen vil medføre en del kjøring

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist: 15. februar 2019. Søkere bes oppgi id. nummer og to referanser.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, vi legger stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagleder Iris Birkelund, tlf 77 58 82 62.

 Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.

 Vi ønsker ikke å bli kontaktet for videresalg av denne annonsen.