Rådgiver plan- og byggesaker 100% fast stilling

Lyngdal kommune

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling, landbruksforvaltning, eiendomsforvaltning, beredskap, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at kommunen skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen.

 

LEDIG STILLING SOM RÅDGIVER PÅ PLAN- OG BYGGESAKER

Det er ledig en 100% stilling på Plan og næring som rådgiver. Arbeidsområdet vil omfatte plansaksbehandling, byggesak, fradeling og dispensasjonsbehandling, samt andre oppgaver innen arealforvaltning. Arbeidssted er Lyngdal rådhus, Lyngdal kommune.

 

Krav til stillingen:

-          Krav om minimum 3-årig høyere utdanning innen relevante fagområder, f.eks ingeniør, arkitekt, samfunnsgeograf, jurist, arealplanlegger, samfunnsplanlegger.

-          For spesielt egnede kandidater kan realkompetanse erstatte formell utdanning.

-          Det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til Plan- og bygningsloven.

 

Personlige egenskaper

  • Effektiv, nøyaktig, strukturert og selvstendig
  • Løsningsorientert, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Serviceinnstilt og brukerorientert
  • Evne til fleksibilitet og engasjement

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper.

 

Vi tilbyr:

-          Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.

-          Trivelig arbeidsmiljø

-          Fleksibel arbeidstid

-          Stillingskode rådgiver 8530, personlig avlønning

-          Gode pensjonsvilkår i KLP

 

 Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

 

Søknadsfrist 20. juni 2021.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes på telefon 41 10 11 44.