Rådgiver på Landbruks og havbrukskontoret

Stavanger Kommune

Stavanger har et mangfoldig næringsliv og er en stor landbruks- og havbrukskommune. Grønn og blå næring er satsingsområder i Stavanger kommune. Landbruk og havbrukskontoret har ansvar for forvaltning innen særlovsområdet og tilskuddsordninger, veterinærtjeneste, oppgaver relatert til særlovsområdet for landbruk og ivaretar oppgaver innen reiseliv og statlige støtte- og finansierings-ordninger innen landbruket. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver knyttet til ulike tilskuddsregelverk i landbruket
 • Behandle landbruks- og miljøsaker etter aktuelt regelverk
 • Samarbeid med fagmiljøer internt og eksternt
 • Planarbeid og næringsutvikling
 • Listen over er ikke uttømmende, og ville kunne tilpasses erfaring og kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Landbruksrelatert utdanning fra høyskole eller universitet
 • God kjennskap til offentlig forvaltning av landbruk og miljø er en fordel
 • Det er påkrevd med førerkort klasse B
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeidsevner 
 • Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, med ulike mennesker internt og eksternt 
 • Du kommuniserer god skriftlig og muntlig 
 • Du har visjoner for fremtidens matproduksjon
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt og trives med selvstendige arbeidsoppgaver 

Vi tilbyr:

Å være en del av en spennende arbeidsplass på Judaberg hvor du kan bidra til utvikling av landbruk i kommunen. På Landbruks- og havbrukskontoret blir du del av et team som har ansvar for rådgivning og oppgaver relatert til særlovsområdene for landbruk og havbruk. Kontoret deltar i planprosesser, utredningsarbeid og skriver politiske saker. Stillingen rapporterer til leder for Landbruks og havbrukskontoret.  

Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
Et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor (et spennende) fagfeltet 
Fleksibel arbeidstid 
Hjem Jobb Hjem
Lønn etter avtale