Ledig stilling

Stavanger Kommune

Rådgiver - organisasjonsutvikling

Vil du jobbe målrettet og bidra til at Stavanger kommunes ledere og organisasjon utvikler seg i ønsket retning?
Vi styrker nå vårt arbeid innen organisasjonsutvikling og ser etter deg som kan være en pådriver og ta en tydelig rolle i kommunens sentrale satsninger.  Du vil jobbe med organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, lederutvikling og prosessveiledning. Vi skal også i gang med et lederutviklingsprogram.
Du vil jobbe i avdeling organisasjon og forhandling som bl.a. har ansvar for HR og organisasjonsutvikling. Vi er pådriver for å koordinere, utvikle verktøy og opplæring innen organisasjonsfaget. Avdelingen har videre ansvar for lønns- og tarifforhandlinger, HMS, samt rapportering og analyser.
 
Direktørområdet økonomi og organisasjon består av fire fagavdelinger og totalt 72 medarbeidere. Vårt ansvarsområde omfatter økonomi og eierskap, anskaffelser, organisasjon og forhandling samt kvalitet og internkontroll. Vi har i hovedsak valgt å organisere oss i team og ser etter deg som trives med denne arbeidsformen. Vi er samlokalisert i nye kontorlokaler i Herbarium, midt i Stavanger sentrum.

Arbeidsoppgaver:

 • Sette ledere og medarbeidere i stand til å nå organisasjonens mål.
 • Være en strategisk rådgiver i arbeidet med å sette mål og retning for kommuneorganisasjonen
 • Utrede utviklingsbehov i organisasjonen og ta initiativ til organisasjonsutviklingsprosjekter. Utrede politiske bestillinger relatert til organisasjonsutvikling
 • Utarbeide strategier, overordnede prinsipper og retningslinjer
 • Utarbeide og være med på å drive lederutviklingsprogram, samt bistå i utvikling av ledergrupper. Være sparringspartner, rådgiver eller gi prosessbistand for ledergrupper i endrings- og omstillingsprosesser.
 • Utvikle metode og verktøy i endrings- og omstillingsprosesser.
 • Være prosjektleder eller gi prosessbistand i utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgavene kan endres. 

Kvalifikasjoner:

 • Fullført utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen fagområder som ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnsvitenskap eller lignende.  Nivå på utdannelse kan kompenseres ved lang og særlig relevant erfaring.
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra en større organisasjon. 
 • Erfaring fra flere av de beskrevne arbeidsoppgavene, eksempelvis innen organisasjonsutvikling, omstilling og endringsprosesser, lederutvikling og lederopplæring,  saksutredning og analyser, prosess- og/eller prosjektledelse, eller utviklings- og innovasjonsprosjekt. 
 • Gode kommunikasjonsevner og svært god skriftlig og muntlig norsk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. (Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål).
 • God digital kompetanse. Det er en fordel med erfaring fra MS 365.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • Er en analytisk problemløser som ser det store bildet
 • Har påvirkningskraft og motiverer til samarbeid på en positiv måte
 • Er en initiativtaker
 • Har pågangsmot
 • Er resultatorientert og god til å planlegge arbeidet ditt

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

   

Vi tilbyr:

 • Et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for sporadisk/fast hjemmekontor
 • Hjem-Jobb-Hjem kollektivordning
 • Innendørs sykkelparkering med verksted og tilrettelagte garderober
 • Moderne arbeidslokaler med kantine i Stavanger sentrum
 • KLP pensjon og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 853000 rådgiver.

 

Vi ber om at godkjente vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysningene kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristens utløp, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.