Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Rådgiver - økonomi

Offentlig forvaltning

En spennende stilling innen budsjett og økonomistyring i Elverum kommune. Kommunen er i vekst og utvikling. Stillingen vil ha selvstendig ansvar med mulighet for faglig utvikling. Økonomistaben er organisert med tre enheter; (1) Budsjett og økonomistyring, (2) lønn og (3) regnskap og innfordring.

Denne stillingen er en del av enheten budsjett og økonomistyring med et godt faglig miljø. Som rådgiver vil du ha selvstendige oppgaver, arbeid i team og dialog med andre sektorer og staber i kommunen. En rådgiver må være en aktiv pådriver i det kontinuerlige arbeidet med videreutvikling av prosedyrer, rutiner og internkontroll. Dette for å sikre en god forvalting av kommunens ressurser. Vi ønsker å se mulighetene som ligger i tekniske løsninger som kan bidra til å sikre rasjonell og effektiv ressursbruk og samtidig sikre at oppgaver blir utført med tilfredsstillende kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Budsjettering og rapportering.
 • Veilede og bistå sektorer og staber.
 • Saksbehandling.
 • Aktivt bistå i arbeidet med videreutvikling av prosedyrer og rutiner (kvalitetssystem).
 • Aktivt bidra i arbeidet med internkontroll (avvikssystem).
 • Bistå i økonomistabens øvrige daglige oppgaver og behov.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning og erfaring.
 • God regnskaps- og budsjettforståelse.
 • God digital kompetanse.
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av prosedyrer og rutiner.
 • Gode analytiske ferdigheter.
 • God kompetanse i Excel og andre digitale verktøy.
 • Ønskelig med kjennskap til Unit4 ERP

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Evnen til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt.
 • Evnen til å se helheter og sammenhenger.
 • Evne til både å arbeide selvstendig og som del av et team.
 • Engasjert og tar ansvar når det trengs.
 • Interesse for å ta i bruk ulike IT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Evne til å takle hektiske arbeidsperioder.
 • Liker å jobbe med, og serve ulike profesjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariff.