• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4693091
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Rådgiver næringsutvikling, Avdeling for samfunnsutvikling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Halden kommune, avdeling for samfunnsutvikling, er det ledig en 100% stilling som rådgiver, med snarlig tiltredelse.

Beskrivelse av arbeidssted:

Samfunnsavdelingen holder til i Tordenskjolds gate 4, i Halden sentrum.

Avdelingen har ca 12 årsverk fordelt på ledelse, næring, Smart City, dekommisjonering, overordnet planlegging, folkehelse, frivillighet, idrett, universell utforming, Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT), Skjenkebevillinger og sosial boligutvikling.

Avdelingen utfører varierte og sektorovergripende oppgaver og har et utstrakt samarbeid med eksterne aktører. I næringsdelen er det omfattende samarbeid med næringslivet, FoU-miljøet og Næringslivets medlemsforening, Halden Næringsutvikling (HNU).

Det er i næringsdelen av avdelingen vi ønsker å styrke.

Avdeling for samfunnsutvikling er per tiden organisert i kommunalavdeling samfunn og samskaping.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Halden kommune skal skape nye arbeidsplasser innen alle kategorier av yrker, men vi skal også bevare forutsigbarheten og rammevilkårene for de arbeidsplassene vi har.

Det er stor interesse for å etablere arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet i Halden. Kunnskapssamfunnet og kravene til klima krever utadrettet og strategisk arbeid. Det er en målsetting at Halden skal bli et arnested for å skape verdier og arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet, i nært samarbeid med kommunens omgivelser.

Kvalifikasjoner og utdanning:

Utdanning på mastergradsnivå. Forskjellige typer utdanning kan være relevant innenfor samfunnsfagene. En lavere grads utdanning kan kompenseres med erfaring.

Det viktigste er at vi kan ansette en person med interesse for næringsarbeid, som har lett for å samarbeide med andre og har et stort nettverk innenfor relevante sektorer. Det er med andre ord viktig å være en kommunikator og nettverksbygger.

Videre er det viktig at vedkommende interesserer seg for, og kan tilpasse seg til, endringer i arbeidslivet. I et samfunn med stigende prioritet for å skape klimapositive arbeidsplasser, i nært samarbeid med et innovativt FoU-miljø, oppstår endringer fort.

Viktige egenskaper:

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

God engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Selvstendighet

Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet.

Gode samarbeidsevner.

Kjennskap til offentlig forvaltning

Kjennskap til det regionale næringslivet

Personlige egenskaper:

God til å kommunisere og bygge tillitsfulle relasjoner.

Evne til å planlegge, prioritere og evaluere eget arbeid.

Evner å tilegne seg nye kunnskaper.

Må kunne jobbe selvstendig og i team.

Positiv, initiativrik og serviceinnstilt.

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.

Det er et krav at den som ansettes har førerkort klasse B.

Vi tilbyr

En spennende stilling i en region med stor utvikling, men også med store utfordringer.

En arbeidsplass med ansatte som er motiverte for sin jobb.

Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team med engasjerte kolleger. Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter i en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag.

Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det bes om at referanser oppgis i søknaden.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Det er krav om tilfredstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i hht lov og avtaleverk

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at

opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4693091
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune