Rådgiver næring 100% fast stilling

Lyngdal kommune

Vår turistsjef i Lyngdal kommune ønsker å pensjonere seg, og vi utlyser derfor en 100% fast stilling som næringsrådgiver.

 

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling og reiseliv, landbruksforvaltning, eiendomsforvaltning, beredskap, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at alle virksomheter skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen.

 

Hovedoppgaver:

 • Ansvar for næring- og utviklingsarbeid i kommunen.
 • Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
 • Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
 • Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler.
 • Ivareta og videreutvikle kommunens turistinformasjon
 • Lede og koordinerer prosjektsatsinger.
 • Medvirke til regionalt samarbeid
 • Bidra til økt verdiskaping og til å videreutvikle bærekraftig reiseliv og næringsliv
 • Jobbe målrettet for at Lyngdal skal være den beste destinasjonen for barnefamilier året rundt.
 • Bidra til å styrke og videreutvikle konseptet «Familiebyen Lyngdal»
 • Bistå næringslivet med utslippskutt og omstilling til lavutslippssamfunnet

 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha relevant utdannelse fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innen samfunns-, nærings eller reiselivsutvikling
 • Erfaring fra næringsutvikling og reiseliv vil bli vektlagt. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • En bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, gjerne tysk i tillegg.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og kjennskap til virkemiddelapparatet er ønskelig
 • Kunnskap om og kjennskap til næringslivet
 • Relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdannelse.

 

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit. Fungerer godt både i team og med å jobbe selvstendig
 • Strukturert, initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne.
 • Strategisk og utviklingsorientert.

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

 

Vi tilbyr:

- Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor grad av utvikling

- Strategisk plassering på Plan og Næring som har et vidt ansvarsområde

- Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning via KLP

- Lønn etter avtale

 

 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

 

Søknadsfrist 05.12.2021.

 

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes på telefon 41 10 11 44.