Rådgiver - Miljø og forurensning

Stavanger Kommune

Stillingen er plassert i avdeling Klima og miljø. Enheten ledes av miljøvernsjefen som rapporterer til direktør for Bymiljø og utbygging.

Klima- og miljøavdelingen er kommunens rådgiver og pådriver i klima- og miljøspørsmål, og arbeider for at klima- og miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen. Avdelingen leder arbeidet med utarbeidelsen og oppdatering av kommunens klima- og miljøplan som er det overordnede dokumentet for kommunens klima- og miljøarbeid.  Avdelingen er også myndighet i forurensningssaker.

Kommunen har høye målsettinger på klima- og miljøområdet. Det er derfor behov for å styrke avdelingen med en rådgiver innen miljø og forurensning.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedfunksjon er å bidra til å oppfylle kommunens miljømål og ivareta oppgaver knyttet til kommunen som forurensningsmyndighet gjennom målrettet, strukturert og tverrfaglig arbeid.

 • Rådgivning og saksbehandling av saker innen miljø knyttet til forurensning i grunn
 • Bidra i planarbeid for fjerning av forurensning i sjøbunn (såkalte «gamle synder») fra tidligere industri
 • Andre oppgaver, f eks knyttet til klima, støy og luftkvalitet, kan også bli aktuelle

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå (sivilingeniør, Master of Science) innen relevante fagområder som miljø, naturfag, kjemi eller tilsvarende.
 • Erfaring fra arbeid innen miljø og forurensning er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ og ansvar, og arbeider godt selvstendig samt i team
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er målrettet, strukturert, leveringsdyktig og endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke kommunens arbeid på klima- og miljøområdet
 • Faglige utfordringer og faglig utvikling i et spennende tverrfaglig miljø
 • Trivelige og engasjerte kollegaer
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Innendørs sykkelparkering og garderober, treningstilbud og kunstforeninger
 • KLP pensjonsordning og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 853000

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfrist dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.