Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver med stedfortrederfunksjon

Offentlig forvaltning

Hvem ser vi etter? 

Vi søker etter deg med kompetanse innen ressursstyring og arbeidstidsplanlegging. Du vil være nær støttespiller og stedfortreder for seksjonsleder, og være en del av seksjonens lederteam. Vi ser etter deg som trives med å lage gode arbeidsplaner, administrere de daglige ressursene og delta i seksjonens fag, kvalitet og kompetanseutvikling. Du trives i et aktivt arbeidsmiljø hvor din evne til å være løsningsorientert og fleksibel blir høyt verdsatt. 

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Hos oss i Ortopedisk sengepost har vi 26 senger og behandler pasienter med ulike brudd-, hode- og traumeskader. Vi behandler også pasienter med sår- og infeksjonstilstander. Vi er en faglig interessant og lærerik seksjon som behandler både øyeblikkelig hjelp pasienter og pasienter som opereres for planlagt kirurgi. Pasientene våre er i behov av gode og helhetlige pasientforløp fra innleggelse til utskrivelse.

Hos oss vil du få en spennende og innholdsrik stilling, hvor du får mulighetene til å jobbe variert og bygge kompetanse. Du vil jobbe i team og samarbeide tett med andre profesjoner og pårørende. Vi har et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og fysikalsk medisinsk avdeling. Du vil få opplæring tilpasset ditt kompetansenivå


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier er å foretrekke, men annen relevant utdanning vil bli vurdert
 • Er interessert i eller har erfaring fra administrative oppgaver, ressurs ledelse og organisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

I tillegg er det en fordel om du:

 • Har kjennskap til ressurs verktøy som GAT, DIPS og Metavision
 • Har klinisk erfaring fra sykehus
 • Har erfaring med turnusplanlegging og ressursstyring
 • Har erfaring fra ledelsesarbeid

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Du har evne til å planlegge og organisere
 • Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen
 • Du har evne til å se samarbeid som en prosess
 • Du tar raske og klare beslutninger i din arbeidshverdag
 • Personlige egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som jobber aktivt med arbeidsmiljø. Vi har en miljøgruppe som tar initiativ til bl.a. felles fredagslunsj, lønningskaffe og fester 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.