Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver med stedfortrederansvar

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har ansvaret for drift av Sykehuset Østfolds tverrfaglige spesialiserte behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 2 døgnseksjoner.

Seksjon for utredning har 14 døgnplasser, og har ansvar for kortidsutredninger og stabilisering/akutt TSB, samt ivareta pasienter innlagt etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2. Du vil møte pasienter med sammensatt problematikk innen avhengighet, psykiske lidelser, somatiske og sosiale problemer. Seksjonen jobber tverrfaglig, og har ansatt lege, psykologspesialist og psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og helsefagarbeidere,  samt miljøpersonell.

Vi søker etter rådgiver med stedfortrederansvar i 100 % stilling, med tiltredelse snarest. Arbeidstiden er dagtid, med for tiden arbeide hver 6 helg. Stillingen er en kombinasjon av klinisk/miljøterapeutisk arbeide, med administrative arbeidsoppgaver, herunder stedfortrederfunksjon for seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Være aktiv lederstøtte i faglige og administrative saker
 • Fungere som ansvarsvakt i døgnseksjonen på dagtid, som innebærer å ha en koordinerende rolle for miljøtereapeuter
 • Daglig oppfølging av GAT, herunder oppfølging av vikarer
 • Utarbeide arbeidsplaner/turnus
 • Delta i seksjonens interne morgen- og behandlingsmøter
 • Bistå i, og veilede i det miljøterapeutiske arbeide ved seksjonen
 • Deltakelse i inntaksarbeide
 • Delta i seksjonens driftsmøte, og aktiv deltakelse i utarbeiding av fag- og kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse- og sosialfaglig høskoleutdanning
 • Erfaring fra tilsvarende lederoppgaver som utlysningen etterspør
 • Erfaring fra TSB og/eller psykisk helsevern
 • Kunnskap og erfaring med bruk av ressursstyringsverktøy, spesifikt kompetanse i bruk av GAT
 • Erfaring i utarbeiding av  arbeidsplaner/turnus
 • Erfaring i miljøterapeutisk arbeide

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person med faglig nysgjerrighet og engasjement
 • Du er strukturert, men kan trives både med rutinemessige og akutte arbeidsoppgaver i en tidvis hektisk arbeidshverdag
 • Du har utpregede samarbeidsevner og liker jobbe i team
 • Personlige egenskaper og egnethet vil vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr:

 • Et kompetent fagmiljø med fokus på utvikling og forbedring
 • Opplæring og mulighet for faglig utvikling 
 • Tverrfaglig fokus og praksis
 • Undervisning/fagutvikling i turnus
 • Gjeldende turnus er for tiden todelt med arbeid hver 3. helg, fleksibel turnus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.