Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver med spes.ped kompetanse

Offentlig forvaltning

Stillingen er knyttet til elevtjenesten på Strinda og inngår i et tverrfaglig team som består av sosialpedagogiske rådgivere, karriererådgivere, spes.ped. koordinator, OT- rådgiver, miljøterapeuter og skolehelsetjeneste.

Arbeidsoppgaver:

Sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning.
Bidra til at ungdom utvikler sosial tilhørighet, robusthet, relasjonskompetanse og mestring i møte med livets utfordringer.
God kjennskap til karriereknappene og yrkesveiledning.

Spes.ped. koordinator. Følge opp elever med behov for spesialundervisning i samarbeid med avdelingsledere, faglærere og rådgivere.
Samarbeide med foresatte, PPT og andre eksterne samarbeidspartnere.

Undervisning og/eller miljøterapeutisk arbeid kan bli en del av stillingen.

Kvalifikasjoner:

Minst 3-årig høgskole-/universitetsutdanning.
Rådgiver/veileder/spesialpedagogisk kompetanse.
God kjennskap til videregående opplæring, lærekandidatordningen og formidlingsprosessen til læreplass.
God kjennskap til lokalt næringsliv og eksterne samarbeidspartnere.

God kjennskap til administrative skolesystem, inkl. IKO og Engage.

Erfaring fra tverretatlig samarbeid.
God muntlig og skriftlig kompetanse. 

Relevant arbeidserfaring vektlegges.

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe både selvstendig og i team.

Være en god relasjonsbygger i laget rundt elevene.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Lønn etter sentrale avtaler.
Godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, godt humør og stort engasjement for arbeidet.