Rådgiver med kompetanse på autisme

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pedagogisk psykologisk avdeling PPA er kommunens PP-tjeneste og fagavdeling for tjenesteområde oppvekst. Som faginstans jobber vi for gode og inkluderende læringsmiljøer for alle barn. Kvalitetssikring og forebyggende innsatser i barnehage og skole er en sentral oppgave. Systematisk arbeid med forebyggende tiltak rettet mot barn med vansker innen autismespekteret er et av satsingsområdene våre, i tillegg til områdene språk og psykisk helse.  Avdelingen er organisert i faggrupper som har hovedansvaret for faglig utvikling innenfor områdene grunnleggende ferdighet, utviklingsforstyrrelser, psykisk helse, og livsmestring, fag og kompetanse utvikling, barn 0-6, og sakkyndighets arbeid. 

Tjenesteområdet oppvekst skal øke kompetansen på vansker innen ASF i barnehager og skoler. I forbindelse med denne satsingen lyser PP-tjenesten ut en fast og to vikariater i 100% stilling fra tiltredelsesdato. Det er mulighet for forlengelse av vikariatene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Drive veiledning knyttet til enkeltbarn med autismespekterforstyrrelser i barnehager og skoler. Dette vil være barn i nærbarnehage/nærskole og barn som har plass i spesialgrupper.
 • Demonstrere og veilede i relevante opplæringsstrategier.
 • Drive veiledning på systemnivå for å bidra til økt kompetanse på barn og unge med vansker innen autismespekteret i barnehagene og skolene. 
 • Bidra til innovasjon og utviklingsarbeid innen området autismespekterforstyrrelse.
 • Samarbeide med andre faginstanser.
 • Delta aktivt i fagutvikling.

Kvalifikasjoner:

 •  Master i adferdsvitenskap eller annen relevant høyskoleutdanning på masternivå innen pedagogikk, psykologi, spesialpedagogikk, vernepleie eller tilsvarende. 
 • Ved ingen kvalifiserte søkere med mastergrad kan søkere med bachelorgrad og relevant realkompetanse/erfaring fra for eksempel undervisning og veiledning av undervisning- og barnehagepersonell bli vurdert til stillingene. 
 • Kunnskap om/erfaring med arbeid med barn innenfor autismespekterforstyrrelser og tidlig intensiv opplæring /  EIBI-fagprosedyre
 • Ønskelig med veilederkompetanse og å drive endringsarbeid i barnehage/skole
 • Ønskelig med god systemforståelse.
 • Vi ber om at du svarer ut dine kvalifikasjoner i søknaden

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Ansvarsbevisst og god evne til å arbeide selvstendig.
 • God evne til å skape systematikk og struktur.
 • Gode samspill og kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø. 
 • Et initiativrikt fagmiljø med 52 stillinger.
 • Mulighet for å legge opp store deler av egen arbeidsdag.
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling.
 • Lønn etter avtale, for øvrig vanlig kommunale ansettelsesvilkår i tråd med gjeldende avtaleverk. 
 • God pensjons- og forsikringsordning.