Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver (med)

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsidiagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og -spredning for et tjuetalls sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. Vi har i dag 8 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse- og opplæringsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser. Sjeldentjenesten får nytt mandag i kommende år og endringer må påregnes. 

Vi utlyser nå vikariat som medisinsk rådgiver i 50 % i 10 måneder (eventuelt høyere prosent i tilsvarende kortere tid) med tiltredelse snarest mulig. Vikariatet vil være knyttet til diagnosespesifikke prosjekter der kartlegging av pasientgruppen, oppsummering av forskning og utarbeidelse av informasjonsmateriell står sentralt. Vi søker primært deg som har interesse for sjeldne diagnoser og gjerne erfaring med en eller flere av diagnosene som senteret jobber med. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med kunnskapsoppsummeringer, men dette er ikke et krav.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege (evt annen relevant utdanning, eks klinisk ernæringfysiolog)
 • Relevant klinisk erfaring. Erfaring med sjeldne diagnoser vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk  
 • Kjennskap til offentlige helse- og velferdstjenester

Personlige egenskaper:

 • Utviklings- og kunnskapsorientert   
 • Faglig engasjert, evne til refleksjon
 • Kan ta ansvar for kvalitet, vurderinger og styring av prosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • Gjennomføringsvne
 • Fleksibel og løsningsorientert

  Vi tilbyr:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
  • Engasjerte kollegaer   
  • Lønn etter gjeldende avtaler  
  • Fleksibel arbeidstid  
  • Medlemskap i pensjonsordning  
  • IA-bedrift
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag