Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/lederstøtte

Offentlig forvaltning

Sykepleietjenesten i medisinsk klinikk er organisert i Avdeling for sykepleie. Avdelingen har kompetanse innen generell sykepleie og enheter med spesialkompetanse med 320 ansatte fordelt på sengeposter og poliklinikker, Overvåkingsenhet. Avdeling for sykepleie har etablert selvstendig sykepleiepolitikk innen alle fagområder. Sykepleietjenesten ved avdelingen inngår i tverrfaglige behandlingsmiljø med leger og helsesekretærer i alle enheter i klinikken. Avdelingssjef har 1,8 stillinger i stab. 

Vi har ledig et årsvikariat i 100% stilling som rådgiver/lederstøtte ved for tiden i stab til avdelingssjef, Avdeling for sykepleie.

Oppstart så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Ulike administrative og faglige oppgaver innen mange områder for avdelingen 
 • Kontaktperson for sykepleieutdanning i klinikken; deltagelse i dialogmøter med USN, planlegge praksisperioder
 • Kontaktperson for klinisk instruktør i klinikken og til USN
 • Delta i utdanningsutvalget ved SiV
 • Kontaktperson for kompetanseprogram for nyansatte
 • Faglig forvaltning av sykepleiedokumentasjon og VAR (sykepleieprosedyrer) i samarbeid med Kvalitetsenheten
 • Klinikkens kontaktperson for Kompetansebroen
 • Tett samarbeid med tilsvarende rolle i Kirurgisk klinikk
 • Delta i prosjekter og endringsprosesser
 • Forefallende oppgaver i samarbeide med avdelingssjef og seksjonsledere

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning innen sykepleie en fordel
 • Erfaring fra sykehusdrift en fordel
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Har god kommunikasjon og formidlingsevne
 • Har god struktur i arbeidsform
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Trives med høy aktivitet og varierte oppgaver
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling
 •  Et godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte kollegaer
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.