Detaljer


Rådgiver/konsulent - Innkjøp

I Trøndelag fylkeskommune har Seksjon for jus og anskaffelser ansvar for inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for varer og tjenester og tilliggende oppgaver. Fylkeskommunens rammeavtaler omfatter et betydelig antall kommuner og flere andre offentlige virksomheter. Alle anskaffelser gjennomføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og vedtatt innkjøpsstrategi.
Enheten er i tillegg fylkeskommunens advokatkontor og har ansvar for å gi juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand til alle enheter/videregående skoler og politiske organer.
Gjennomføring av anbudskonkurranser, oppfølging av avtaler, rådgivning, digitalisering av prosesser, kvalitetssikring og forebyggende aktiviteter gjennom opplæring, deltakelse i forskjellige forhandlinger og utarbeidelse av innkjøps- og juridiske verktøy er noen av seksjonens viktigste arbeidsoppgaver.
Vi legger vekt på at det skal være lav terskel for å søke faglig bistand hos seksjonen. Vi søker etter motiverte og serviceinnstilte medarbeidere som evner å arbeide selvstendig og i ulike tverrfaglige prosjekter.

Arbeidsoppgaver
 • Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester
 • Rådgivning i innkjøpsfaglige spørsmål og bruk av innkjøpsverktøy
 • Forebyggende innkjøpsrelaterte oppgaver, herunder kursvirksomhet
 • Digitalisering og utvikling av anskaffelsesprosessen
 • Bidra til å effektuere politiske vedtak på innkjøpsområdet
 • Rådgivning/veiledning overfor kommunene i fylket 
 • Noe saksutredning


Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyskole/universitetsutdannelse på minimum bachelor- eller masternivå
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser vil bli tillagt vekt, og vil kunne erstatte for manglende formell kompetanse (bachelor)
 • Du har gode IKT-kunnskaper og forståelse for IKT-verktøy 
 • Du kan lede små og større prosjekt
Personlige egenskaper
 • Du viser initiativ og ansvarlighet
 • Du har meget god gjennomføringsevne og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du samarbeider godt
 • Du er systematisk og metodisk i din tilnærming 
Vi tilbyr
Vi tilbyr utfordrende, allsidige, interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et bredt kontaktnett mot interne og eksterne brukere og leverandører. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Innplassering i stillingstittel vil avhenge av utdanning- og erfaringsbakgrunn.