Ledig stilling

Senja kommune

Rådgiver klima, miljø og energi

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen

Ved Plan og utvikling i Senja kommune utlyses 100 % prosjektstilling med varighet til 31.12.2025. Stillingen skal ha ansvar for klima-, miljø- og energirelatert prosjekt- og utviklingsarbeid. Dette er en spennende mulighet for deg som har kompetanse og engasjement på dette fagfeltet.

Senja er en kommune i rivende utvikling. Vi har et svært utviklingsorientert næringsliv, og det foregår mye spennende på KME-feltet. Senja er også prosjekteier for det 4-årige FOU-prosjektet DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner. Prosjektet hadde oppstart i 2021, og er finansiert av Forskningsrådet. Senja samarbeider i prosjektet med UiT Norges Arktiske universitet, TU Delft i Nederland, Lofotrådet, Vågan kommune, Vestvågøy kommune og Nordavind Utvikling. Hovedideen bak DRIVKRAFT er at planlegging og implementering betraktes som en varig, interaktiv prosess, der samskaping er det viktigste redskapet. Den bærende strategien er å organisere prosessen slik at nye ideer og ny kunnskap raskt kan kobles så vel til planlegging som til implementering av kommunale klima-, miljø- og energiplaner (KME).

Arbeidsoppgaver:
 • Hovedansvar for utarbeidelse, og oppfølging av klima- miljø- og energiplan

 • Prosjektmedarbeider for FOU-prosjektet DRIVKRAFT Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner

 • Informasjonsarbeid og medvirkning knyttet til plan- og prosjektarbeid

 • Saksbehandling i klima- og miljøsaker

 • Initiering og oppfølging av klima-, miljø- og energiprosjekter, herunder søke finansiering

 • Gi faglige høringsuttalelser

 • Andre oppgaver etter nærmere avtale

 

Kvalifikasjonskrav:
 • Utdanning på minimum bachelor nivå, med klimafaglig, naturfaglig og/eller miljøfaglig fordyping
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Kjennskap til, og gjerne erfaring med planprosesser/medvirkning

 • Erfaring med prosjektstyring                  

 • Erfaring med relevante dataverktøy

 • Erfaring fra offentlig forvaltning

 • God kjennskap til relevant miljølovgivning

 

Personlige egenskaper:

Senja kommunes verdier er Fremoverlent, Raus og Bærekraftig. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

 

For stillingen søker vi en ansatt som:

 • er utviklingsorientert

 • har evne til nettverksbygging

 • er analytisk og ryddig

 • er selvstendig og med gode samarbeidsevner

 • har god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne

 

Vi tilbyr:
 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 
 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.