Ledig stilling

Stavanger Kommune

Rådgiver (jurist) - Byggesak og byantikvar

Er du utdannet jurist med kompetanse innen plan- og bygningsloven samt offentlig forvaltning? Er du interessert i by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje vår nye rådgiver!

I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en kommune i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Kommunelandskapet varierer fra områder med relativt tett bebyggelse og høy utnyttelsesgrad, til områder som i stor grad er preget av landbruk og havbruk. Det nye skal tilpasses det eksisterende, by- og stedsutvikling skal balanseres med bygningsvern. I dette spenningsfeltet trenger vi deg!

Som rådgiver på seksjon byggesak får du være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag. Du vil få spennende arbeidsoppgaver med faglige utfordringer, og saker relatert til et stort og geografisk variert område. Du vil også bidra til å styrke avdelingens rolle som en ansvarlig og konstruktiv samarbeidspartner i plan- og byggeprosessen.

Avdeling byggesak og byantikvar har p.t. 30 ansatte og er en av fire avdelinger i tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging. Avdelingen er organisert i to seksjoner - byggesak og byantikvar. Seksjon byggesak jobber både med byggesaksbehandling og tilsyn. Vi holder et høyt tempo, og tilstreber kort saksbehandlingstid. 

Vi er en inkluderende og internasjonal gjeng i et sterkt og innovativt tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling av alle typer byggesøknader
 • Utredningsarbeid i saker med større juridisk kompleksitet
 • Rådgivning og veiledning av tiltakshavere, prosjekterende og utførende
 • Utstrakt innbyggerkontakt og samhandling internt og på tvers av avdelingene 

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap eller cand. jur.
 • God kjennskap til både plan- og bygningsloven samt forvaltningsloven
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en forutsetning
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du er interessert i byutvikling og samfunnsplanlegging
 • Du trives med å veilede, er serviceinnstilt og løsningsorientert; du forstår og kan håndtere ulike synspunkter
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker dine erfaringer på en konstruktiv måte
 • Du er opptatt av å skape gode resultater og bidra til at vi når de målene vi har satt oss
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og spennende fagmiljø
 • God opplæring med kontinuerlig oppmerksomhet på høy faglig kvalitet
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Fordelaktige treningsavtaler
 • HjemJobbHjem-ordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale - stillingskode: 853000 Rådgiver