Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Rådgiver innovasjon og teknologi

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.  

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Lillestrøm kommunes helhetlige satsning omtales som Teknologiløftet og anses som banebrytende i Norge. Vi skal utnytte teknologi og data i alle ledd for å bygge personsentrerte og innovative tjenester som er til det beste for brukeren. For å nå våre målsettinger må teknologien inn i alle deler av tjenesten og det må etableres nye strukturer og roller, samt skapes en endringsvillig kultur. Dette krever radikale endringer i måten å utøve tjenestene på. 

Lillestrøm kommune skal være blant de beste i Norge på å være innovative og jobbe smart, utnytte teknologi og gi gode tjenester. For å kunne løse utfordringene har vi opprettet en ny stilling som rådgiver direkte under kommunalsjef.  

Brenner du for å bidra i et paradigmeskifte innen helse, ønsker vi å høre fra deg!  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå
 • Du må ha mastergrad, eller fullfører en mastergrad innen utgangen av 2025
 • Krav om erfaring fra å jobbe med mennesker med funksjonsnedsettelser 
 • Inneha erfaring med å implementere teknologi for brukergruppen
 • God digital kompetanse, erfaring og interesse for digitale løsninger og kunne se mulighetsrommet
 • Ønskelig med veilederkompetanse eller erfaring med å veilede ansattgrupper 
 • Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Det må fremlegges gyldig politiattest, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape god samhandling på tvers av avdelinger og ut mot tjenestene
 • Trives godt med samarbeid der deling av kunnskap, kompetanse og erfaring står sentralt
 • Ha en holdning hvor endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunalområdet til enhver tid skal levere gode tjenester
 • Tørre å utfordre kollegaer og leder
 • Proaktiv og selvgående
 • Evne til å tenke utenfor boksen
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode egenskaper i muntlig dialog og menneskeforståelse
 • Tillitsskapende
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Tåle høyt tempo

Vi tilbyr:

 • Direkte påvirkning på utvikling av kommunalområdet
 • Rom for å påvirke innhold i stillingen 
 • En stilling i Norges niende største kommune - en kommune med store ambisjoner 
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere 
 • For tiden fleksibel arbeidstid med kun dagtid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen, stillingstittel rådgiver

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.