Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver IKT

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som vil være med på å skape og videreutvikle fremtidens sykehus ved hjelp av teknologi og innovasjon. Vi kan tilby en spennende og inspirerende stilling i skjæringspunktet mellom klinikk og IKT.

Avdeling for IKT og E-helse er en ny avdeling som består av 3 seksjoner.  Vi står ovenfor spennende oppgaver og utfordringer innenfor e-helse, innovasjon og bruk av teknologi i sykehuset.

Sykehuset Østfold har ambisjon om å være ledende på tjenesteinnovasjon, til det beste for pasientene, pårørende, medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Avdelingen skal også bidra til å sikre at sykehusets erfaringer, behov og interesser blir ivaretatt i regional forvaltning og leverandørstyring.

Vi søker en systemforvalter for RIS/PACS løsningen(Sectra) ved Sykehuset Østfold.

Den aktuelle stillingen vil inngå i seksjon for logistikk og støttesystemer. Stillingen rapporterer til seksjonsleder. Seksjon for logistikk og støttefunksjoner innehar 9 ansatte knyttet til forvaltning av DNV Imatis, LVMS, DMA, T-Doc  og RIS/PACS.

Avdeling for IKT og E-helse har sitt ansvar for å ivareta funksjonell forvaltning. I dette ligger det å sørge for at IKT systemene tilfredsstiller faglige krav og at de forvaltes på en strukturert og effektiv måte, samt å legge til rette for klinisk bruk av systemene slik at ønskede effekter kan nås. Verdikjedeoverblikk på tvers av systemer og arbeidsprosesser er et nøkkelord i denne sammenheng.

Vi søker etter deg med god klinisk erfaring med evne og interesse for E-helse og RIS/PACS. Det forutsettes at søkeren har over gjennomsnittet gode kunnskaper om kliniske IKT-systemer i sykehus.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Funksjonell systemforvaltning av RIS/PACS løsningen og støtte til avdeling for bildediagnostikk.
 • Videreutvikle elektronisk arbeidsflyt, pasientdokumentasjon og bruk av kliniske IKT-løsninger i SØ
 • Bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner i forbindelse med endring av versjoner, integrasjon mot andre systemer og innføring av lovpålagte krav
 • Nødvendig kommunikasjon og samarbeid med ressurspersoner og brukere, Sykehuspartner og eksterne serviceleverandører
 • Identifisere krav/behov til ny/utvidet funksjonalitet i samarbeid med avdeling for bildediagnostikk
 • Delta i, planlegge og teste oppdateringer av nye versjoner i samarbeid med Sykehuspartner
 • Delta i etablerte fora i Helse Sør-Øst
 • Bidra til utvikling og bruk av rapporter som er hensiktsmessige for den kliniske virksomheten
 • Opplæring av superbrukere
 • Oppgaver og funksjon i stilling vil for øvrig følge av den utvikling og behov som avdelingen og virksomheten til enhver tid har

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Annen realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ønskelig med god erfaring fra pasientrettet virksomhet, klinisk sykehusdrift og pasientflyt, herunder organisasjonsforståelse
 • Teknisk forståelse
 • Forståelse for integrasjoner og tilhørende systemer
 • Ønskelig med kjennskap til sykehusets andre kliniske IKT-løsninger
 • Ønskelig med erfaringer med opplæring og brukerstøtte
 • Evne til å tilegne seg kompetanse og se systemene i sammenheng
 • Evne og vilje til utøke sin IKT-kompetanse utover de systemer søker har kjennskap til i dag
 • Ønskelig med erfaringer i prosjektledelse/deltagelse og test av systemer
 • God kunnskap  og erfaring i bruk av RIS/PACS fagsystem er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Må mestre norsk både skriftlig og muntlig samt kommunisere like godt i digitale kanaler som i fysiske møter
 • Fleksibel med utpregede evner til å jobbe både i team og selvstendig
 • Motivert for en spennende og tidvis hektisk arbeidshverdag
 • Ha stor arbeidskapasitet med «mange baller i luften» samtidig
 • Service- og kvalitetsbevisst
 • Evne til selvstendig initiativ, prioritering og problemløsning innenfor definerte rammer
 • Evne til å arbeide systematisk med gjennomføringsevne mot gitte oppdrag
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En av Norges mest spennende og utfordrende jobber innenfor klinisk IKT i sykehus
 • En stilling med gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyrat vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusertfunksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kandokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.