Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver-IKT

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) på OUS har i underkant av 100 ansatte og består i dag av Serviceseksjonen MTU-IKT, Forsknings- og utviklingsseksjonen MTU (FoU), Strategi- og anskaffelsesseksjonen (SA) og Nye OUS MTA (NOM). MTA har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset, og forvalter ca. 39.500 MTU til en verdi av ca. 4,2 milliarder kroner. Noen eksempler på MTU er blodtrykksapparat, gastroskop, ultralyd, røntgen, respiratorer, kuvøser, hjertestartere, laboratorieutstyr og mikroskop. MTU i dag fungerer gjerne sammen med IKT produkter/systemer hvor det forekommer kommunikasjon via nettverk, mellom serversystemer, databaser og/eller andre lagringsmedia. MTU som fungerer sammen med IKT produkter/systemer beskrives gjerne som MTU-Systemløsninger.
 
Enhet for analyse og servicestøtte (Service EAS) er en enhet i Serviceseksjonen MTU-IKT som primært skal understøtte de 4 operative serviceenhetene i Oslo universitetssykehus (lokalisert på hhv. Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet), men har også oppgaver rettet mot tjenester som støtter og avhjelper andre enheter og seksjoner i MTA.
 
I Service EAS ser vi nå etter en Rådgiver IKT som vil være avdelingens primære IKT-ressurs med arbeidsoppgaver innenfor flere av områdene som er listet nedenfor. Vi søker etter en person med erfaring med, og forståelse for, IKT i tilknytning til MTU i sykehuset, og som blant annet kan opptre som et bindeledd i grenseflaten mellom MTA og vår IKT-tjenesteleverandør som er Sykehuspartner (SP).
Personen vi søker har bred erfaring innenfor fagområdet IKT, men erfaring innenfor fagområdet medisinsk-teknologi vil også vektlegges da IKT-løsninger og system-integrasjon er en viktig forutsetning for velfungerende medisinsk teknisk utstyr innenfor moderne sykehusdrift.
Kombineres dette med erfaring fra prosjektarbeid er du å betrakte som rett person til å bidra med ytterligere profesjonalisering av våre tjenesteleveranser til andre miljøer i sykehuset.
 
Medisinsk teknologi er et fagfelt i rask utvikling, og dette er en unik mulighet for deg til å jobbe i et høyteknologisk miljø tett på pasientbehandlingen i sykehuset.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer oppgaver som omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Opptre som IKT fagressurs for MTU-Systemløsninger i grenseflaten mot klinikk/brukermiljø etter behov
 • Opptre som IKT fagressurs for MTU-Systemløsninger i grenseflaten mot vår IKT-tjenesteleverandør, Sykehuspartner
 • Lede og/eller delta i relevante lokale og regionale IKT prosjekter som berører MTU
 • Planlegge og/eller utføre oppgaver innenfor IKT fagområdet knyttet mot MTU i sykehuset (f.eks. oppgraderinger av SW etc.)
 • Bistå med IKT støtte for operativ service, og andre seksjoner i MTA etter behov
 • Bistå med dokumentasjon vedrørende MTU-Systemløsninger i sykehuset
 • Bistå ved etablering av leverandør-fjernaksess for MTU (remote service)
 • Bistå med å inngå Databehandleravtaler med våre leverandører av MTU-Systemløsninger
 • Bidra til kvalitetsstyring av serviceaktiviteter tilknyttet MTU-Systemløsninger, inkl. utarbeidelse av styrende dokumenter/prosedyrer
 • Bidra til tjenesteutvikling i Serviceavdelingen MTU-IKT

Arbeidsoppgavene til vår nye kollega vil vurderes opp mot aktuelle kandidaters bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning fra universitet eller høyskole innen IKT, medisinsk-teknologi, elektronikk, eller tilsvarende. Alternativ utdanning kan vurderes om søker har lang relevant erfaring.
 • Du har erfaring med programvare-løsninger, nettverk- og nettverksarkitektur (LAN, WAN, WLAN, brannmurer og/eller andre sikkerhetsløsninger)
 • Du har gjerne erfaring med og/eller forståelse for systemintegrasjon
 • Erfaring med IKT i sykehusmiljø og/eller erfaring fra IKT leveranser til sykehusmiljø er ønskelig
 • Kunnskap og/eller erfaring med medisinsk-teknisk utstyr og medisinsk teknologi vil være en fordel
 • Du har meget god kunnskap i bruk av MS Office, spesielt Word og Excel
 • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med å jobbe i prosjekt og bruk av prosjektstyrings-verktøy

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • motiveres av å sette deg inn i nye oppgaver, og finne beste måte å løse disse på
 • er positiv og løsningsorientert - og "vil noe" i jobben din
 • er selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • samarbeider godt med andre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • er fortrolig med å ha "mange baller i luften" samtidig
 • har evne til analytisk og kreativ tenkning
 • er fortrolig med administrative oppgaver

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt-program
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Du kommer til et godt arbeidsmiljø med positive og kompetente kollegaer
 • Du får utfordrende og varierte oppgaver
 • Du får en meningsfull jobb i et stort sykehusmiljø med pasienten i fokus
 • Du får mulighet til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5t arbeidsuke
 • Lønn etter avtale