Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver IKT

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for Teknologi og E-helse er en del av TIK. Seksjonen for PAS/EPJ og TGK  er utførende enhet for opplæring og forvaltningsoppgaver av de kliniske IKT-system er tilknyttet dokumentasjon (PAS/EPJ) og talegjenkjenning på OUS. Avdelingen har delegert ansvar fra systemeier, og har et tett samarbeid med flere av direktørens staber
og har jevnlige samarbeidsmøter med vår tjenesteleverandør Sykehuspartner. Avdelingen er involvert i regionale arbeidsgrupper, nettverk og fora.

Vi jobber i et dynamisk miljø, og avdelingens ansatte har en bred kunnskaps- og erfaringsbakgrunn fra klinikk og IKT.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Forvaltningsoppgaver knyttet til de kliniske systemer, herunder å følge opp arbeidsflyt og bidra til optimal arbeidsflyt.
 • Helhetsforståelse for pasientflyt i et sykehus
 • Oppfølging og koordinering av leveranser
 • Delta i og/eller lede prosjekter
 • Utføre oppgaver relatert til informasjonsansvar, prosjektkoordinering i lokal portefølje, deltakelse i interne og eksterne prosjekter.
 • Strategisk rådgivning knyttet til IKT-anvendelse med brukermiljøene
 • Særlig fokus på prosjektarbeid relatert til utvikling og implementering av ny teknologi
 • Testing ved oppgraderinger og nye versjoner av kliniske systemer
 • Veilede og følge opp henvendelser fra brukere av kliniske systemer
 • Opplæring av nye sluttbrukere 

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole-/universitetsnivå, relatert til IKT 
 • Erfaring fra grensesnittet mellom IKT og helse 
 • God kunnskap om IKT teknologi generelt og kliniske systemer spesielt.
 • ITIL - sertifisering eller kjennskap til ITIL
 • Kan jobbe i flere applikasjoner samtidig
 • Gode DIPS kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert arbeidsform 
 • Er opptatt av kvalitet og kan følge rutiner 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode formidlingsevnerPositiv innstiling, god humør og lett å samarbeide med
 • Gjennomføringsevne, trives med konkrete oppgaver og med rutine oppgaver
 • Erfaring fra deltakelse og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse og trivselsfaktor
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Selvstendig arbeid i samhandling med andre faggrupper, regionalt og kompetanseutviklingsmiljøer
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag