• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3759541
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Rådgiver i staben hos direktør for helse og mestring

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Direktør for kommunalavdeling helse og mestring, søker ny medarbeider til sin stab. Staben består av i alt tre stillinger.

Du er fremoverlent, har lyst til å jobbe med innovasjon, kvalitetsarbeid og bidra i det spennende skjæringspunktet mellom politisk nivå og administrasjon i en kommune. Du brenner for å få til noe innenfor helsesektoren, og vil være med å løse alle de utallige utfordringer dette byr på. Da må du søke denne stillingen. Som rådgiver i stab sitter du tett på direktør og kan påvirke og bidra inn i driften av kommunalavdelingen. Halden er en spennende kommune og vi skal ligge fremst i landet i tjenesteutvikling. Fordi Haldens befolkning fortjener det. Vår visjon: «Sammen om et godt liv» ligger til grunn for alt vi gjør.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Generelt for stillingen:

 • I tillegg til å være rådgiver, støttefunksjon og bidra sammen med direktøren i det daglige, skal rådgiveren bidra til å støtte direktørens ledergruppe og driften ute i enhetene.
 • Rådgiveren vil kombinere faste oppgaver med oppdrag ad hoc, i en hverdag der «ingen dager er like». 
 • Rådgiveren vil være kontaktperson internt i organisasjonen og mot eksterne samarbeidspartnere. I oppdrag for direktøren vil rådgiveren være kommunalavdelingens og kommunens representant utad.
 • Rådgiveren vil bidra i politisk saksbehandling
 • Rådgiveren vil delta i aktuelle prosjekter og prosesser i kommunalavdelingen, herunder strategiske prosesser og planarbeid.
 • Beskrivelsen av oppgaver og ansvarsområder er Ikke uttømmende

 

Spesielt for stillingen:

 • Strategisk kompetansearbeid på kommunalavdelingsnivå- herunder ansvar for søknader om kompetanse- og innovasjonsmidler hos statsforvalteren
 • Delta i ulike fora, interne og eksterne, som arbeider med kompetansefremmende tiltak og tiltak for å rekruttere og beholde særskilt kompetanse.
 • Bidra i arbeidet i kommunalavdelingens fag- og kvalitetsutvalg FoK- herunder arbeid med internkontrollsystemet og oppfølging av avvik.
 • Sekretær og rådgiver inn mot sektor HTV og sektor AMU. Samhandlingen med tillitsvalgte og verneombud er svært viktig. Rådgiveren vil få en sentral rolle i å bidra til at dette samarbeidet skal være godt, tillitsfullt og nyttig.

 Beskrivelse av ansvarsområder vil kunne endres på bakgrunn av skiftende behov i kommunalavdelingen.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

Høyere helse – eller sosialfaglig utdannelse, minimum på bachelornivå.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gjerne med ledererfaring, da stabsfunksjonen må kunne ha lederperspektivet i det arbeidet som gjøres. God økonomi og it forståelse vil vektlegges, samt evne til å benytte analyseverktøy og statistikk.
 • Rådgiveren bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne med tanke på kontakter, saksbehandling og korrespondanse
 • Rådgiveren bør ha god digital kompetanse, da dette er et prioritert satsningsområde i kommunalavdelingen. Må kunne beherske eller kunne raskt sette seg inn i og bruke saksbehandlingsverktøyet som for tiden er Elements.

 

Personlige egenskaper: 

Fleksibilitet og evne til å omstille seg 

Må like å arbeide selvstendig, ta ansvar og egne beslutninger i det daglige

Ha evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag

Være nøyaktig i sitt arbeid og se viktigheten av å overholde frister

 

Hva kan vi tilby?

 • En avdeling som gir rom for selvstendighet i arbeidshverdagen, og der den enkelte medarbeider kan få benytte sin kompetanse og personlige egenskaper.
 • Et miljø der den som er kreativ og har evne til å tenke nytt blir høyt verdsatt.
 • Mulighet til å være med å forme organisasjonen og delta i strategiarbeidet
 • Et miljø der ulik kompetanse, både formell og uformell, er viktig, og der medarbeiderne «spiller hverandre gode».
 • Et kollegium der rådgiverne selv kan søke råd, og samarbeide om oppgaveløsningen.
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidsform
 • Gode lønnsbetingelser.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i henhold til lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3759541
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Legg ut jobbannonse