Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Rådgiver i stab


Har du evnen til å sette deg raskt inn i og forstå komplekse problemstillinger og blir motivert av å løse dem? Er du strukturert og kan jobbe selvstendig og liker å ha dialog med mennesker? Ønsker du å skape gode resultater sammen med andre?

Da søker vi deg som rådgiver i vår stab ved Avdeling for døgnbehandling.

Avdelingen er en del av Senter for psykisk helse og rus ved Lovisenberg diakonale sykehus, og består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med korte og lengre behandlingsforløp.
Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Fra 1.1.21 startet avdelingen opp et studie-og fagutviklingsprosjekt «åpen dør-policy», hvor vi både utvikler og prøver ut en ny tjenestemodell med økt brukerorientering og aktiv forebygging av tvang.

Arbeidsoppgaver:

Som rådgiver i stab vil du ha en rådgivende funksjon til avdelingssjef, seksjonsledere og enhetsledere.

 • Arbeidet i avdelingen skal være i samsvar med sykehusets strategiplan, klinikkplan og avdelingens mål.
 • Bidra aktivt til endring, utvikling og forbedring av tjenesten.
 • Iverksette, gjennomføre, koordinere og følge opp utviklingsprosjekter.
 • Veiledning og oppfølging av faglig forbedringsprosjekter.
 • Delta i møter etter nærmere avtale ¿ og sett i lys av de aktuelle oppgaver.
 • Veilede, facilitere og undervise internt i avdelingen.
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen avhengig av kvalifikasjoner til den som ansettes.
 • Arbeidsoppgavene vil være i hele avdelingen. Rådgiver må i alt arbeid understøtte klinikkens mål, prioriteringer og strategier.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Klinisk erfaring og kompetanse fra fagområdet psykisk helse
 • Generell saksbehandlingskompetanse
 • Fordel med ledererfaring og kjennskap til psykisk helsevern
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra forbedringsarbeid
 • God kjennskap til strategiarbeid, rapportering og måloppnåelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Utdanning:

Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Mestre hektiske arbeidsperioder
 • Faglig engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og innholdsrik arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud og gode velferdsordninger