• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3765421
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rådgiver pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i ettårig engasjementstilling, USHT

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en ny kollega som skal arbeide med satsinger knyttet til Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og det overordnede samfunnsoppdraget er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Se lenke for informasjon om målgruppe og satsingsområder: https://www.utviklingssenter.no/om-oss/om-oss

Nasjonale satsingsområder for 2021 er:

 • Kvalitetsreformen Leve hele livet
 • Demensplan 2025
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Velferdsteknologi

 

Bergen kommune er vertskommune for USHT Vestland (Hordaland). Vi er organisert inn i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillige (BEHF). Senteret har 4 faste stillinger og er en del av Alrek Helseklynge.

Vi har 17 kommuner i vårt nedslagsfelt. Alle kommunene får tilbud om, og deltar i ulik grad knyttet til prosjekter, aktiviteter og nettverk i regi av USHT. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arrangere nettverk for kontaktpersoner i samarbeid med statsforvalter i Vestland
 • Tar initiativ til, utvikler og koordinerer kompetansehevende aktiviteter på områder som er sentrale for tjenestekvalitet
 • Holde seg oppdatert innen egne fagområder og bidra aktivt med egen kompetanse i senterets tverrfaglige miljø
 • Arrangere digitale møter, workshops, webinarer og konferanser med interessenter
 • Legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom nettverk og ulike arenaer
 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • Gi råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • Utarbeide søknader til prosjektmidler og prosjektplaner sammen med ulike aktører.
 • Rapport skriving og publisering av satsingsområder
 • Noe reisevirksomhet, primært i fylket

Kvalifikasjoner:

 • Har relevant utdannelse (F.eks. sykepleier/vernepleier/ergo-fysioterapeut)
 • Kunnskap om og praktisk/klinisk erfaring fra arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i kommuner og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Interesse og utdanning/erfaring fra undervisning, veiledning og utviklingsarbeid
 • Utdanning og/eller erfaring fra prosjektledelse er ønskelig
 • Erfaring med digitale virkemidler er ønskelig
 • Gode formidlingsevner, beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ny, oppdatert kunnskap og klinisk erfaring er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • Brenner for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Er pådriver med god formidlingsevne og som lett tilegner seg ny kunnskap
 • Er dyktig relasjonsbygger og evner å motivere og engasjere andre
 • Evner å se helhet og sammenhenger
 • Tar initiativ og er løsningsfokusert
 • Bygger tillit og skaper nye relasjoner
 • Har stor gjennomføringsevne individuelt og i team
 • Er strukturert, selvstendig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne individuelt og i team
 • Har faglig engasjement, inspirerer og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet og selvstendighet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • 100% engasjementstilling ett år
 • Et inkluderende, engasjert og kompetent arbeidsmiljø
 • Et spennende engasjement med interessante arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3765421
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune