• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  29.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4909373
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 09.12.2022
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Rådgiver i Digi Innlandet

Offentlig forvaltning

Digi Innlandet skal bidra til at folk i Innlandet får lik tilgang til digitale, kommunale tjenester. I Digi Innlandet arbeider kommuner og fylkeskommunen sammen om å innføre og få effekt av digitale fellesløsninger. Gjennom samarbeid vil kommunene også kunne dele på kompetanse og kapasitet innen tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet, prosessledelse og gevinstrealisering.

Digi Innlandet er nå organisert som et prosjekt med ressursgruppe, flere fagnettverk og en styringsgruppe som består av kommunedirektører fra kommuner og fylkeskommunen, KS Innlandet og statsforvalteren.

Prosjektet er forankret i kommunedirektørutvalget i KS Innlandet. Prosjektfasen er fra 2021-2024, og etter det legges det opp til at nettverket eies og drives videre av samarbeidskommunene i Innlandet.

Sekretariat som koordinerer de ulike delprosjektene i prosjektportefølgen og fagnettverkene er nettverksleder og koordinator for velferdsteknologi. Vi trenger nå å styrke kapasiteten, og søker etter deg som ønsker en spennende utfordring med mange samarbeidsparter. Digi Innlandet samarbeider med andre regionale digitaliseringsnettverk og KS, som satser stort for å styrke kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet, både strategisk og ved digitale fellesløsninger. Du må være innstilt på utstrakt møtevirksomhet, mye digitalt og noe rundt om til kommunene i Innlandet.  

Rent praktisk kan det bety å rigge og lede prosesser for innføring av felleskomponenter i kommunene, fasilitere møteplasser, følge opp fagnettverk i regi av Digi Innlandet, representere Digi Innlandet inn i KS-systemet, legge til rette for informasjon i nyhetsbrev og på hjemmesiden, og utarbeide beslutningsgrunnlag til styringsgruppen.

Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå
 • Interesse for og kompetanse til å bidra til utviklingen av kommunens digitale løsninger og arbeidsprosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid og gjerne prosjektstyring
 • Erfaring fra ledelse større prosjekt og prosesser
 • Kunnskap om kommunesektoren. Erfaring fra kommune er ønskelig, men ikke et krav
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egenskaper blir særlig vektlagt

Som rådgiver:

 • Har du er evne til å skape gode relasjoner, og dra andre med deg
 • Er du fleksibel og kreativ, men evner også å sluttføre prosesser
 • Har du evne til strategisk tekning, og fokus på gode resultater
 • Har du evne til å prioritere, slik at du takler et stort arbeidspress og varierte oppgaver
Vi kan tilby:
 • Muligheten til å arbeide i et utviklingsorientert og innovativt miljø med muligheter for sparring og støtte, både i nettverket og inn mot KS
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale, og offentlig pensjonsordning

Nettverkslederen har administrativ tilknytning til Gjøvik kommune som er vertskommune for stillingen. Du kan ha samme tilknytning, eller vi kan gjøre en tilsvarende avtale med en annen kommune. Koordinator for velferdsteknologi har Hamar kommune som vertskommune for stillingen.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  29.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4909373
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 09.12.2022