• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  10.05.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3750804
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Rådgiver, Housing First avd. psykisk helse og sosiale tjenester (2021/193)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

I seksjon boligtjeneste psykisk rus og helse, er det ved avd. Housing First ledig

 • 100% fast stilling som rådgiver, fra 01.07.2021

Avdeling for psykisk helse og Sosiale tjenester har de siste årene bygd opp kompetanse i Housing First metodikken, og rådgiver i Housing First vil få oppgaver både på strategisk og operativt nivå. Stillingen ses i sammenheng med avdelingens utviklingsplaner og vil få en rolle for å planlegge nye botiltak og implementering av HF metodikk inn i avdelingen øvrige tjeneneser. Housing First skal gi tilbud til bostedsløse med alvorlig psykisk lidelse og rusproblemer. Den enkelte skal være med på å velge bolig, og hvilken type oppfølging og tilrettelegging han eller hun vil ha. En bolig er første ledd i veien mot et bedre liv.

Arbeidsoppgaver:
• Inngår i seksjonens ledergruppe.
• Stillingen innebærer å være en pådriver i implementering av HF som metode, og ta del i avdelingens utviklingsarbeid.
• Stillingen innebærer å være rådgiver, diskusjon- og samarbeidspartner.
• Koordinere kontakt mot hjelpeapparatet, og utføre praktiske oppgaver

Kvalifikasjonskrav:
• Bachelor i sosialt eller helsefaglig arbeid.
• Relevant erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige og/ eller personer med psykiske lidelser.
• Videreutdanning innen psykisk helsearbeid, rusproblematikk eller boligsosialt arbeid.
• Kjennskap til Recovery og Housing First metodikk
• Førerkort klasse B.
• Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2.
• Arbeidskapasitet til å stå i 100 % stilling.

Personlige egenskaper:
• Må like å jobbe selvstendig og i team, ha stor arbeidskapasitet, være en god relasjonsbygger og tåle å stå i utfordrende arbeid.
• Erfaring fra prosjektarbeid, eller annet planarbeid er en fordel.
• Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Arbeidstid: Stort sett dagtid, men det må regnes med noe arbeid utover ordinær arbeidstid

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved i søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Seksjonsleder Vidar Slettjord tlf.: 97177615.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 10.05.2021

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  10.05.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3750804
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune