Rådgiver helseregionsamarbeid Gjøvik - Hadeland

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

 

Arbeidssted:
Helseregion Gjøvik - Hadeland inkluderer Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Gran og Lunner kommuner. Østre Toten kommune er vertskommune for stillingen som rådgiver i helseregionsamarbeidet. 

Fakta om stillingen:
Helseregion Gjøvik-Hadeland er et formalisert regionalt helsesamarbeid om helse- og omsorgstjenester, og som i tillegg inngår i den nye samarbeidsstrukturen mellom kommunene og Sykehuset Innlandet, Helsefellesskap Innlandet. Østre Toten kommune er vertskommune for en felles rådgiverressurs for helseregionen. Dette er en sentral stilling med spennende utviklingsoppgaver, bred samhandling og nettverksbygging, samt forvaltnings – og koordineringsansvar for aktuelle saker i helseregionen. Rådgiverressursen rapporterer til kommunalsjef i Østre Toten kommune på vegne av regional helse- og omsorgsledergruppe. Stillingen er nyopprettet og den som ansettes vil ha stor innflytelse på utforming av stillingen.

Arbeidsoppgaver:
• Sekretariat for regional helse- og omsorgsledergruppe, inkludert saksforberedelse, oppfølging av saker mellom møter og gjennomføring av møter
• Gjennomføre saksutredning og utarbeide saksgrunnlag for politiske saker i alle sju kommuner
• Samordning av samarbeid om tjenester, innovasjon og utvikling
• Legge til rette for samhandling mellom:

  • kommunene
  • kommunene og sykehusene
  • faggrupper og tjenesteenheter
  • tjenestene og pasient/brukergrupper
  • offentlig sektor og det sivile samfunn
  • kommunene og næringslivet

• Følge opp oppgaver innenfor helse- og omsorgstjenestenes ulike fagområder både ut fra oppdrag fra regional helse- og omsorgsledergruppe og oppdrag gitt i politiske vedtak.
• Sikre godt kunnskapsgrunnlag for regional helse- og omsorgsledergruppes beslutningsprosesser
• Ansvar for og deltakelse i utviklingsprosjekter i regionen - sikre god fremdrift
• Administrativ støtte og årsplanlegging for regional helse- og omsorgsledergruppe
• Delta i nettverk med øvrige helseregioner i Innlandet

Kvalifikasjoner:
• Relevant høyere universitets- eller høyskoleutdanning innenfor ledelse/prosessledelse/prosjektledelse/samfunnsfag og/eller helse og sosialfag, gjerne på masternivå
• Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
• Forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til
• God forståelse for rollefordelinger i et politisk/administrativt system
• God systemisk kompetanse
• God forvaltningskompetanse og samhandlingskompetanse

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:
• Gode analytiske ferdigheter
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Omstillingsevne og fleksibilitet
• Selvstendig og pålitelig
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Interessant jobb med gode utviklingsmuligheter, læring og påvirkningsmuligheter
• Tett samarbeid med helse- og omsorgslederne i regionen
• Konkurransedyktige betingelser

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.