Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver helsefag, vikariat

Offentlig forvaltning

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og -spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. 
Senteret driver som hovedregel ikke med utredning og behandling. 
Vi har i dag ca. 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: sjeldnediagnoser.no

Vi utlyser nå et vikariat som rådgiver 100% i seks måneder, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Det er et krav at du har erfaring med flere av diagnosene og oppgavene som senteret jobber med. Stillingen er i et av senterets diagnoseteam. Diagnoseteamets oppgaver er å innhente, bearbeide og spre kompetanse om sjeldne medisinske tilstander.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i helse- eller omsorgsfag  
 • Erfaring fra arbeid med en eller flere av diagnosene som senteret jobber med
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • Erfaring med nettverksbygging er en fordel
 • Erfaring fra rådgivning og samtalegrupper med barn og ungdom er en fordel
 • Erfaring med kunnskapsformidling er en fordel 
 • Erfaring med kvalitativ eller kvantitativ forskning er en fordel   
 • Kjennskap til offentlige/kommunale helse- og velferdstjenester er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Evne til refleksjon og omstilling
 • Jobber selvstendig og tar ansvar for faglig kvalitet og vurderinger
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer   
 • Lønn etter gjeldende avtaler 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i pensjonsordning 
 • IA-bedrift

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via "Søk på stillingen"-knappen. Vi tar dessverre ikke i mot søknader på e-post.