Ledig stilling

Østre Toten kommune

Rådgiver GIS og kartforvaltning - 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vår GIS-/kartrådgiver har fått nye utfordringer og vi søker hans etterfølger. Stillingen inngår i kommunens plan- og næringsenhet sammen med bl.a. arealplan, byggesak, matrikkel, oppmåling, landbruk, klima/miljø og eiendomsskatt.

Kommunen har et nært og aktivt samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen om kartløsning og faglig utveksling. I tillegg deltar kommunen i flere regionale samarbeid, bl.a. innenfor Geovekst-prosjekter og faglige brukerforum (droneflyvning, skråfoto mv.). 

Vi benytter ISY WinMap Pro kartprogram fra Norconsult og Acos WebSak saksbehandlersystem.

Ansvar og arbeidsoppgaver;
Ansvarlig for kommunens GIS-/kartsystemer, herunder bl.a.;

 • Kontinuerlig utvikle, kvalitetssikre og ajourholde vårt kartverk til intern og ekstern bruk (nettløsninger).
 • Produsere spesial-/temakart og analyser etter behov.
 • Forvaltning av kartbaser kommunen er ansvarlig for.
 • Delta og bidra i interkommunalt samarbeid innen GIS-området.
 • Intern opplæring og bistand ved innføring og bruk av kart- og GIS-systemer, herunder lede mindre og større prosjekter innen fagfeltet.

Kvalifikasjoner;

 • Høyere utdanning (bachelor el. tilsv.) innen relevante fagområder med fag innen GIS og kart. For søkere med høy realkompetanse kan utdanningskravet fravikes.
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende funksjon og arbeidsoppgaver.
 • God kunnskap om relevante GIS-verktøy.
 • Det er ønskelig med kjennskap til matrikkel-, seksjonerings- og plan- og bygningslov.
 • Førerkort kl B.

Egenskaper;

 • Først og fremst må du ha interesse for GIS, være motivert og ha evnen til å tilegne deg nødvendig spisskompetanse for stillingen.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som en evner å arbeide godt i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.