Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Rådgiver friluftsliv

Offentlig forvaltning

Arbeidsoppgaver:

Stillingen ligger i avdeling Friluftsliv og idrett som er en av fire avdelinger i Kommunalområde Kultur. Stillingen Inngår i avdelingens fagteam med hovedvekt på friluftslivsfaglige oppgaver i rollen som tilrettelegger av friluftslivsområder i kommunen. Stillingen rapportering til  avdelingsleder for Friluftsliv og idrett.

Til stillingen tilligger det rollen som kommunal ressursperson og saksbehandler i tilknytning til saker som berører friluftsliv i videste forstand. Stillingen vil ha nær kontakt mot regionale og lokale friluftslivsorganisasjoner. Til stillingen er det også tillagt funksjon som prosjektleder ved gjennomføring av ulike tiltak på friluftslivsområdet., herunder blant annet aktivitetsanlegg, turstier- og løyper.

Personen som tilsettes i stillingen vil delta i kommunens arbeid med plansaker, evaluering og utvikling av faglige tiltak, herunder delansvar for arbeidet med temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Videre bistå med utvikling og oppfølging av strategier og planer, samt bistå i koordinering av utviklingsoppgaver innen fagområdet. Du arbeider systematisk og målrettet i henhold til avdelingens og virksomhetens mål, samt at du tar imot og gir veiledning og opplæring innenfor ulike fagfelt
Du må kunne identifisere og definere problemstillinger, og se løsninger ut fra en helhet og sammenheng. Du må også være kvalitetsbevisst og utviklingsorientert, og ønske å arbeide i et fagteam som setter brukerperspektivet høyt

Til stillingen ligger det oppgaver knyttet til en løpende dialog med friluftslivsorganisasjoner og den øvrige frivilligheten i kommunen
Stillingen inngår også som kommunal representant i ulike interkommunale, regionale og nasjonale samarbeidsformer innen fagområdet 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i friluftsliv eller annen relevant mastergrad innen fagområdet fra universitet og/eller høyskole  
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå kombinert med lang og særlig relevant erfaring, kan kompensere for manglende master
 • Ønskelig med 3 års relevant erfaring etter utdanning 
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk
 • Erfaring med saksbehandling innen fagområdet friluftsliv
 • Prosjektledelse ved gjennomføring av mindre tiltak innen gjeldende fagområde
 • Det er fordel med førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og stabil
 • Du kan takle uforutsette situasjoner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Initiativrik, tydelig og strukturert i eget arbeid
 • Løsningsorientert
 • Du er utadvendt og initiativrik, og har gode ferdigheter for åpen kommunikasjon og samarbeid
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad 

Vi tilbyr:

 • Store muligheter for personlig utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag innenfor gitte rammer
 • Medlem av avdelingens fagteam med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på utvikling av fag- og kompetanse, og å gi kvalitativt gode tjenester gjennom et tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Bedriftsleilighet i Trysil