Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver - forskningsadministrasjon

Offentlig forvaltning

Sykehuset har et strategisk mål om å bli et ledende innovasjonssykehus med gode integrerte forskningsmiljøer i klinisk virksomhet. Vi har for tiden om lag 70 stipendiater i løp, og flere aktive forskningsgrupper innen ulike tematiske områder. Innovasjonsaktiviteten er voksende, og skal bidra til utvikling av smartere helsetjenester.

Avdeling for forskning og innovasjon har ansvar for å støtte og stimulere til forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet.
Vi søker nå etter en rådgiver som ønsker å bidra til bedre helsetjenester, gjennom det å ha en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativ rådgivning og oppfølging av eksterne og interne forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Økonomioppfølging av forsknings- og innovasjonsprosjekter, i samarbeid med controller fra økonomiavdelingen
 • Håndtering av elektroniske administrative systemer som Eye-share, Personalportal og søknadsportal
 • Ha oversikt over avdelingens oppgaver og rutiner og være stedfortreder for kolleger ved behov
 • Sekretær- og støttefunksjon i aktuelle møter og utvalg, og ved gjennomføring av konferanser, kurs og annen type formidling
 • Medvirke i innspill til strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon, og oppfølging av prioriterte tiltak
 • Samhandling med andre rådgivere i forskningsadministrative stillinger i andre helseforetak
 • Annen saksbehandling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning av relevans for stillingen, eller annen relevant erfaring
 • Kunnskap om eller erfaring fra forskningsadministrativt arbeid eller prosjektarbeid
 • Erfaring fra forskning og innovasjon innen helse er en fordel
 • Innsikt i og interesse for bruk av digitale tjenester
 • Erfaring fra bruk av administrative systemer innen økonomi og personal er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, primært på norsk, men engelsk er også en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som:

 • Jobber strukturert og målrettet, og som trives med å ha flere prosesser gående samtidig
 • Tar initiativ og jobber selvstendig, men samtidig er en god relasjonsbygger, kan skape mangfold i nettverk og har evne til å jobbe i team
 • Har personlig engasjement, er fremtidsrettet og endringsmotivert i sin tenkning
 • Har gode analytiske evner, og er glad i tall
 • Er god til å kommunisere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et spennende og dynamisk fagmiljø som samarbeider tett med det kliniske miljøet
 • Varierte og spennende oppgaver med en fleksibel arbeidshverdag
 • God opplæring i arbeidsoppgavene
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement