• Bedrift
  Sør-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2100, SKARNES
  SØR-ODAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4941537
 • Se her for andre jobber fra Sør-Odal kommune
Ledig stilling

Sør-Odal kommune

Rådgiver for helseledernettverket i Kongsvingerregionen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helseledernettverket i Kongsvingerregionen søker etter en dyktig og engasjert rådgiver.
Er du den vi leter etter?


Det er store forventninger til at kommunenes helse og omsorgssektor endrer måten å gi tjenester på, og det er behov for et effektivt og handlingsdyktig interkommunalt samarbeid, for å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte.
Vi trenger deg som blir motivert av å jobbe med utvikling av «beste praksis» på bærekraftig vis, - på tvers av kommunene. Er du god på analyser og vurderinger? Er du strukturert, en dyktig lagspiller og opptatt og nysgjerrig på endring og forbedring? Da håper vi å få din søknad!


Helseledernettverket er et samarbeidsforum mellom kommunalsjefene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord- Odal og Sør- Odal, samt samhandlingskoordinator som primært koordinerer samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Formålet med helseledernettverket er å styrke samarbeidet på helse- og omsorgsområdet i kommunene, slik at regionen oppnår målsettinger i tråd med nasjonale føringer, og fremstår som en samlet og likeverdig part i samarbeid med helseforetaket. Nettverket har månedlige møter og rapporter til Rådmannsutvalget. Helseledernettverket har store ambisjoner, og trenger rådgiverbistand for å få tilstrekkelig handlingskraft. Du vil få mulighet til å bidra til et helhetlig og tverrfaglig arbeid med å gjøre regionen best mulig rustet til å møte framtida.

Rådgiverstillingen vil ha hele Kongsvingerregionen, med ca. 49 000 innbyggere, som arbeidsplass. Stillingen får sammen med helseledernettverket en mulighet til å bli en del av et spennende utviklingsarbeid. Sør- Odal kommune skal være vertskommune for den regionale rådgiverstillingen. Stillingen skal rapportere til den som har lederrollen i helseledernettverket, som p.t. er kommunalsjef for helse og mestring i Sør- Odal kommune. 


 

Arbeidsoppgaver:

I et bærekraftperspektiv er det behov for

 • regionale planer og strategier på overordnet nivå og på tvers av kommunene for å sikre en god og helhetlig utvikling av helse- og omsorgstjenesten
 • skape felles arena for samhandling av utviklingsstrategier, tiltak og prosjekter
 • etablere gode arenaer for kompetanse og erfaringsdeling på tvers av kommunegrenser i regionen
 • erfaringsutveksling mellom kommunene og derigjennom styrke forsvarligheten i tjenestene
 • sikre at folkehelseperspektivet ligger til grunn og gjennomsyrer alt utviklingsarbeid i regionen

Arbeidsoppgavene vil være varierte og til enhver tid knyttet til de oppdrag som helseledernettverket og Rådmannsutvalget prioriterer.

Eksempelvis:

 • Bidra til å sikre gode beslutningsgrunnlag for prioritering av utviklingsaktiviteter og forbedringsområder
 • Bidra i det overordnede strategiarbeidet for å møte morgendagens utfordringer
 • Koordinere/lede prioriterte prosjekter, følge opp regionale tiltaksplaner som f.eks. Leve hele livet og den kommende Bo trygt hjemme – reformen
 • Være pådriver for innovasjon- og utviklingsarbeid
 • Søke om eksterne midler til utviklingsprosjekter på vegne av helseledernettverket
 • Utarbeide saksutredning og saksfremlegg i regionale saker som skal behandles politisk
 • Fange opp og belyse innspill til høringer som kan påvirke den kommunale helsetjenesten
 • Samhandle med andre aktuelle samarbeidspartnere om folkehelseprofil og folkehelseoversikt, og bidra i utvikling av regionale tiltak
 • Etablere gode arenaer for kompetansebygging og kompetanseutvikling
 • Etter dialog med kommunene delta i prosesser mht offentlig anskaffelser
       

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå, gjerne helsefaglig utdanning
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring
 • Forståelse for å arbeide i en politisk styrt organisasjon
 • Digital kompetanse

  Det er en fordel om du har:
 • Lang erfaring i helse- og omsorgssektoren
 • Kunnskap om bruk av statistikk og grunnlagstall
 • Erfaring med analyse- og vurderingsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med saksbehandling
 • Erfaring med forbedringsarbeid
      

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide analytisk, kunnskapsbasert og løser utfordringer effektivt
 • Du har gjennomføringskraft, med god evne til å takle endringer i prosjekter og oppgaver

Vi tilbyr:

 • God til å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide analytisk, kunnskapsbasert og løser utfordringer effektivt
 • Du har gjennomføringskraft, med god evne til å takle endringer i prosjekter og oppgaver
 

 • Bedrift
  Sør-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2100, SKARNES
  SØR-ODAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4941537
 • Se her for andre jobber fra Sør-Odal kommune