• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954776
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rådgiver for forskning, innovasjon og utdanning, og rådgiver/prosjektkoordinator for Regionalt Samarbeidsorgan Vest

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet utlyser en fast stilling som rådgiver i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest; og et ettårig engasjement som rådgiver/ prosjektkoordinator for Regionalt samarbeidsorgan Vest for forskning i kommunene.

For begge stillinger søker vi etter engasjerte og allsidige personer med erfaring fra forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og/eller utviklingsarbeid i offentlig sektor.

Med Kunnskapskommunen skal Bergen kommune være en spydspiss i arbeidet med kunnskapsutvikling i helse- og omsorgstjenestene i kommunen, i partnerskap med 8 kommuner og de sentrale forskningsinstitusjonene innenfor helse og omsorg i Bergensregionen. Kunnskapskommunen har som oppgave å bygge en kunnskapskultur og strukturer i kommunene for å bli en aktiv og attraktiv forskningspartner, og en bedre bestiller og bruker av forsking i, og for, de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Rådgiveren for Kunnskapskommunen vil få varierte oppgaver knyttet til den videre utviklingen av samarbeidet. Stillingen vil blant annet bestå i å være bindeledd mellom samarbeidspartene, og jobbe opp mot ulike forskningsmiljøer med ulike prosjekter, så vel som å jobbe opp mot aktuelle finansieringskilder. En sentral del av stillingen er å jobbe med å styrke kommunene i kunnskapsarbeidet, slik at kommunene kan sette innbyggernes behov på agendaen for forskningsaktiviteter.

Bergen og Kunnskapskommunen er vertskommune og etablerer nå Regionalt samarbeidsorgan Vest (RSO Vest) for forskning innen helse, omsorg og velferd for kommunene i Vestland og Rogaland. Engasjementet i RSO Vest er finansiert av KS og fungerer for alle kommunene på Vestlandet. RSO Vest skal gi råd til kommunesektoren i saker om forskning, innovasjon og utdanning, og arbeide for bedre rammebetingelser for forskning i, og med, kommunene. Samarbeidsorganet skal styrke kommunenes forutsetninger, muligheter og kompetanse i forsknings- og kunnskapsarbeid, og behandle saker av felles interesse for kommune- og FoU-sektor. RSO Vest jobber også med å utvikle systemer for kunnskapsstøtte for kommunesektoren – sammen med KS, Folkehelseinstituttet og regionale kunnskapsmiljøer.

Stillingen i RSO Vest er finansiert i ett år, men det kan bli aktuelt å forlenge. Samarbeidsorganet er under oppbygging og skal videreutvikles og etableres som et formelt rådgivende organ for kommunesektoren, og det piloteres først for kommunene i Vest. Stillingen vil ha et spenn av oppgaver, fra rent administrative oppgaver, og til satsinger og utfordringer knyttet til kommunenes samfunnsansvar, identifisering av kunnskapsbehov, forskningsformidling, og utvikling av innovative løsninger for FoU-arbeid i kommunesektoren.

De to stillingene vil inngå i et team på fire rådgivere, i kommunaldirektørens stab i byrådsavdelingen. Vi tilbyr et arbeidsmiljø som er fremoverlent og jobber mot kunnskap, utvikling og innovasjon for dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Primært arbeidssted for stillingene er Alrek helseklynge.     

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller høyere
 • Erfaring med forsknings-, innovasjons-, og utdanningssamarbeid
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, kommunens samfunnsoppdrag og helse- og omsorgssektoren
 • Erfaring og resultater fra komplekse organisasjoner og samarbeid mellom ulike institusjoner
 • For stillingen som rådgiver for Kunnskapskommunen vil kjennskap til eksterne finansieringskilder og erfaring med søknadsskriving bli vektlagt
 • For stillingen knyttet til RSO Vest vil erfaring med prosjektledelse/-koordinering bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og med gjennomføringsevne
 • Analytisk og systematisk
 • Gode samarbeidsevner og god til å motivere andre, planlegge og sikre fremdrift
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Fleksibel, proaktiv og gode evner til relasjonsbygging og å koordinere ulike aktører
 • Evne til nytenkning, utvikling og langsiktig strategisk arbeid

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende rådgiverstilling i et viktig utviklingsarbeid
 • Et inkluderende, engasjert og kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling blant dyktige medarbeidere med bred erfaring og ulik kompetanse
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra til en kunnskapsbasert utvikling av helse- og omsorgstjenestene, og legge til rette for bedre beslutningsgrunnlag for ledelse, politikere og andre.
 • Lønn etter avtale 
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954776
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune